Månad: april 2013

Forsränningen!

Mikael Wallerstedt tog bilderna från Kvarnfallet. Stort tack till alla er studenter som gör sista april till en folkfest för oss alla.

Inför Sista april

Hela Uppsala förbereder sig för Sista april. Sista april i Uppsala är verkligen något extra. Jag som kommer söderifrån kan intyga att den folkfest vi upplever här på Valborg saknar motstycke. Det är ett firande som alla kan ta del av, Uppsalabor, studenter, besökare, ung som gammal. Ankracet, forsränningen, sillunchen på UKK, mösspåtagningen i Carolinabacken, […]

Spänstiga samtal med senaten

Internat för tredje veckan i rad, denna gång med senaten. Först på programmet Rektors frågor ­ en dialog med senatorerna. Denna gång ville vi särskilt ha dialog kring hur Uppsala universitet ska förhålla sig till samverkansindikatorer. Vinnova har i uppdrag att i samverkan med Vetenskapsrådet ta fram förslag på hur man kan bygga in samverkansindikatorer […]

Vecka med variation

I fredags var vi inbjudna till Högskola på Gotland och deras akademiska högtid. Tre professorer installerades under trevliga former. Kommande nya professorer på Gotland kommer att hälsas välkomna i vår universitetsaula vid höstens professorsinstallation för detta blev högskolans sista akademiska högtid. Igår var det bokrelease för Carl Frängsmyrs bok om universitetshuset. 125 år och 125 […]

Dialog med departementet

Vi har årligen en myndighetsdialog med Utbildningsdepartementet och igår var det dags igen. Vi skickar in ett budgetunderlag inför dialogen så samtalet ska vara väl förberett och fokuserat. Frågor som vi särskilt lyfter fram är ökad dimensionering för utbildning, kvalitetsförstärkning/ersättningsnivåer, förändrade förutsättningar för finansiering av forskningsinfrastruktur och regelverket kopplat till studieavgifter. Vi fick frågor om […]

Surrealistisk sightseeing för diskussionslystna dekaner

Tisdag-onsdag avhölls terminens stora dekanmöte på Gimo Herrgård. Mötet fick en lite udda inledning. Bussen gjorde några felaktiga vägval vilket innebar en oplanerad Upplandsexkursion och närmare 45 minuters försening – så kan det gå med för stor tilltro till GPS-system och färdnavigator. Väl på plats i Gimo väntade ett digert program. Den första dagen ventilerades […]

Sista sammanträdet med konsistoriet

Just hemkomna från konsistoriets terminsinternat, denna gång på Steningevik. Internaten inleds alltid med ett eftermiddagsseminarium tillsammans med vicerektorerna. Denna gång diskuterades kvalitetsutveckling inom både utbildning och forskning. Konsistoriet fick en presentation av KrUUt (kreativ utbildningsutveckling) och hur utbildningens kvalitetsutmaningar ser ut inom vetenskapsområdena och ur studenternas perspektiv. Det blev en väldigt bra dialog, en livlig […]

Campus Gotland – The Movie

Den första juli i år går Uppsala universitet och Högskolan på Gotland samman och skapar Campus Gotland. Det har vi skrivit om tidigare på bloggen  till exempel här och även i en debattartikel i SvD. Inför samgåendet har tre filmer tagits fram som ska inspirera till studier vid Uppsala universitet Campus Gotland. De finns på Uppsala universitets […]

Forskningspolitik i Venedig

I regnigt och blåsigt Venedig arrangerar Coimbragruppen seminarium om ”Research Policy in the Light of Horizon 2020” med ett 40-tal deltagare, inklusive rektorer från många av medlemsuniversiteten. Dag ett diskuteras Horizon 2020, med utgångspunkt i ett ”position paper” som Coimbra-gruppen presenterat. Grundanslaget är positivt men där finns även kritiska anmärkningar om ytterligare prioritering av forskningskvalitet, […]

Uppsala universitet börsnoteras 2014

Regeringen har länge signalerat avsikten att förändra huvudmannaskapet för ett antal svenska lärosäten. Möjligheten för vissa  lärosäten att ombildas till stiftelser har diskuterats, men processen har dragit ut på tiden och det finns fortfarande inte något färdigt underlag från regeringen i den här frågan. En majoritet av de svenska lärosätena med examensrätt inom högre utbildning är statliga […]