En dag på jobbet kan innehålla så många olika möten och samtal. Gårdagen började med att vi träffade UUI’s nya chef Pirkko Tamsen, det var hennes fjärde dag på det nya jobbet. Välkommen och vi hoppas verkligen du ska trivas hos oss. Sedan hastade Eva iväg för att inleda Uppsala universitets pedagogiska utvecklingskonferens. Fullsatt i hörsalen och mycket bra konferensbidrag.

Fullsatt på Uppsala universitets pedagogiska utvecklingskonferens.

På eftermiddagen var det möte på Vetenskapsrådet i Stockholm. VR har i uppdrag att föreslå en modell för resursfördelning till universitet och högskolor som innefattar kollegial bedömning av forskningens kvalitet och relevans. Eva ingår i referensgruppen för Vetenskapsrådets uppdrag.  Från VR fortsatte jag (Eva) till KTH, där var det möte med Göran Gustafssons stiftelse. De stödjer forskning inom Teknat och Medfarm med priser till yngre forskare. Tillbaka i Uppsala framåt kväll så var det dags för avslutningsmiddag för Chefsprogrammet. Trevligt att få träffa alla igen som gått programmet, vi var med och gav ett gemensamt föredrag i februari. Många lovordade chefsprogrammet och poängterade vikten av det nätverk de har fått.

I morse inledde Eva TeA-dagen i en fullsatt aula på Polacksbacken.  Platserna hade redan tagit slut på tre timmar, vilket visar hur viktiga och populära mötena är för Nätverket för teknisk- och administrativ personal vid Uppsala universitet (TeA).

Cancerfonden är inbjudna till Uppsala universitet idag, Eva och Ann Fust träffade gruppen tillsammans med vicerektor Britt Skogseid under lunchen och presenterade vårt universitet samt framförde vårt stora tack för det stöd vi får till vår cancerforskning. Under eftermiddagen är de vid Rudbeckslaboratoriet och lyssnar till  forskningspresentationer.

Presentation för Cancerfonden

Senare i eftermiddag kommer Eva att välkomna deltagare till den Nationella kvalitetssamordnarträffen som har möte här  i Uppsala 17-18 oktober. Kvalitetsfrågor är ofta i fokus, senast idag var en debattartikel i UNT.

Under dagen har vi också hunnit med att förbereda områdesdialogerna för hösten. Ledningen har dialoger med respektive vetenskapsområde och går igenom långsiktiga strategier och diskuterar verksamhetens utveckling. I höstens dialoger kommer vi särskilt att fokusera på hur de strategiska satsningar hanteras för 2014, vilka strategiska frågor behöver lyftas i arbeten med universitetets verksamhetsplan 2015, vad ska framföras till regeringen i kommande budgetunderlag?

Igår kom ansökningssiffrorna för vårterminen 2014. Söktrycket ökar  – igen!
Totalt har Uppsala universitet ökat 39,1% jämfört med antalet sökande till UU VT2013. Tittar vi enbart på Campus Gotland så har antalet sökande fördubblats jämfört med antalet sökande till Högskolan Gotland VT2013. Antal unika sökande till kurser som räknas till Campus Uppsala  ökar med 13,7% jämfört med VT2013.

Som sagt var – en dag på jobbet kan innehålla många olika möten och samtal av varierande slag.  Och det är aldrig långtråkigt.