Rektors ledningsråd startade veckan med ett dygnslångt besök i Helsingfors. Vid Helsingfors universitet fick vi en rundvandring som bland annat inkluderade det helt nybyggda biblioteket, innan vi satte oss för ett förmiddagsmöte med ledningen, med nytillträdde rektorn Jukka Kola, och nye kanslern Thomas Wilhelmsson i spetsen. Efter lunch gick färden till närbelägna Esbo för besök på Aalto universitetet där rektor Tuula Teeri tog emot tillsammans med sin ledningsgrupp.

Vid båda universiteten kretsade mycket av diskussionen kring autonomi-, styr- och ledningsformer. Finland genomförde en universitetsreform 2010 som innebar att universiteten fick en mer självständig ställning gentemot staten samtidigt som deras inre arbetsformer blev mindre reglerade. Helsingfors universitet blev en egen juridisk person i den offentliga sfären. Aalto-universitetet bildades 2010 genom att tre finländska lärosäten gick samman – Helsingfors handelshögskola, Konstindustriella högskolan och Tekniska högskolan – och blev en stiftelse. Diskussionerna rörde även mål och strategier generellt, internationalisering och fundraising.

Tankehörnan Helsingfors universitet

Vid båda universiteten fick vi även se exempel på innovativa lärmiljöer. Vid Helsingfors universitet hölls en del av mötet i Tankehörnan  och vi Aalto-universitetet besökte vi en s.k. design factory