Jag ( Eva)  är nyss hemkommen från Dartmouth och möte med nätverkets ”Executive board”. Universitetsnätverket Matariki – de sju systrarna – har funnits i sju år och börjar finna sin form. Vi är engagerade i Global Citizen Program och olika forskningstema, Uppsala universitet leder freds och konflikttemat. Vi har sedan några år tillbaka Matariki Fellows, ett program som ger våra medarbetare möjlighet att vistas en period vid något av partneruniversiteten, detta kommer nu att utökas så det även inkluderar doktorander. Bra tycker jag , behov av bättre möjligheter för utlandsvistelser för doktorander är en de saker som har framkommit från Kof17.

Jag uppskattade särskilt att få höra vad som är på gång vid de andra lärosätena och vilka utmaningar man ser framför sig, Det ger oss en snabb omvärldsanalys tvärs över världen. Några axplock: Från University Otago fick vi höra att Nya Zealand kommer att avskaffa avgifter för studier efter nyår – free fees. Det blev stort intresse hur den svenska finansieringsmodellen fungerar med takbelopp och prislappar. University of Western Australia har genomgått stora omorganiseringar och infört ny budgetmodell som tagit mycket kraft. På nationella nivå finns hot om sänkta anslag och diskussion om internationella studenter. Tübingen University är mitt uppe i urvalsprocessen i det tyska excellens initiativet och är glada över att ha kommit väl ut efter första ronden. Durham University – som ledningsrådet nyligen besökte – har en ny strategi för de kommande 10 åren som för mycket uppmärksamhet. På den nationella nivån är det REF, TEF och KEF, utvärderingarna av forskning, utbildning och samverkan som lyfts fram. Och internationellt är det Brexit förstås. Här är det också fokus på studieavgifterna, nu finns ett tak på 9000 £. Tvärs över i Atlanten, Queens i Kanada har gjort en liknande utvärdering av forskningen som Uppsala universitet. Värduniversitet Dartmouth i USA lyfte fram psykisk ohälsa bland studenter som blev ett återkommande tema i vårt samtal och uppmärksammas vid alla lärosätena. Politik och Trump, konsekvenser för utbildning och forskning togs upp av rektor, och tillika ordförande i Matariki, Phil Hanlon. För Uppsalas del berättade jag om Koffen, de pågående utredningarna på nationell nivå, infrastrukturfrågor, och det ökande antalet anmälningar om oredlighet. Sammantaget konstaterade vi att politiken påverkar allt tydligare våra universitet, många utmaningar har vi gemensamt och vi kan på olika sätt lära av varandra vilket är ett av syftena med nätverket.

Igår, tisdag, efter mötet tog vi oss till Boston för att ha ett gemensamt alumnevent. Detta är tredje gången, tidigare alumnevent har varit i Auckland och Peking. Matariki och våra globala engagemang presenterades för våra alumner. Under det tidigare mötet hade vi haft en genomgång av våra samarbeten och engagemang i Afrika som är både omfattande och imponerande, vi kommer att utforska om det finns potential för vidare samarbeten även här.

Gör nätverket någon skillnad? Ett mått kan vara sampublikationer och inom Matariki har dessa ökat med närmare 150 % under 2011-2016 jämfört med den tidigare perioden 2005-2011. Vän av ordning kan då påpeka att det totala antalet publikationer också har ökat under den här perioden och det stämmer. Den ökningen är 40%, så med dessa mått kan vi tydligt se att närverket gör skillnad. Men det finns även kvalitativa mått och värden som inte ska glömmas bort, vi är ofta kritiska vänner, ger stöd och råd och utbyter erfarenheter med varandra på ett förtroendefullt sätt som är uppskattat. Nu dröjer det till 2019 innan vi rektorer träffas igen i den här konstellationen igen, då i Tübingen. Däremellan sker våra möten via skype, video eller telefon. Anna Ledin är kontaktperson för Matariki inom Uppsala universitet och du vill veta mer eller undrar över något. anna.ledin@uadm.uu.se