I veckan som gick (2-3 oktober) samlades representanter från sju svenska och 22 sydafrikanska universitet vid University of Pretoria i Sydafrika för att tillsammans planera innehållet i internationaliseringsprojektet South Africa-Sweden University Forum. Detta forum koordineras av Uppsala universitet och är ett samarbetsprojekt som kommer att föra samman forskare och en rad andra aktörer från Sverige och Sydafrika genom aktiviteter i båda länderna under åren 2018 – 2020. Samarbetet har en budget på ca. 18 miljoner kronor där finansieringen kommer från båda länderna via STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning), de deltagande svenska universiteten samt National Research Foundation och Department of Higher Education and Training i Sydafrika. De svenska universiteten som samarbetar är förutom Uppsala universitet, Lund universitet, Göteborg universitet, Karlstad universitet, Umeå universitet, Malmö högskola och Högskolan Väst.

Under mötet formulerade deltagarna forskningsutmaningar gemensamma för båda länderna inför ”South Africa – Sweden Research & Innovation Week” som kommer äga rum i Pretoria med start den 14-18 maj 2018. Mötet öppnades av Karin Hernmarck Ahliny, Deputy Head of Mission vid Sveriges ambassad i Pretoria och deltog i diskussionerna gjorde vice-rektorer, forskare och internationaliseringsansvariga från universiteten i båda länder. Under forsknings- och innovationsveckan i maj 2018 kommer svenska och sydafrikanska forskare, forskningsfinansiärer, näringslivsrepresentanter samt universitetsledningar mötas i bland annat forskningsseminarier, gästföreläsningar, workshops och nätverksmöten med omgivande samhälle.

För forskare vid Uppsala universitet kommer det finnas möjlighet att söka finansiering för att delta i de olika aktiviteterna inom följande sex utmaningar:

  • Climate change, natural resources and sustainability
  • Transforming Higher Education Curricula: the nexus between academia and society
  • Social transformation through change: Knowledge and social development strategies for society
  • Understanding the burden of disease in Sweden and South Africa and its impact on the health systems of the two countries in future
  • Urbanisation and cities in the 21st Century
  • Digital technologies, big data, and cybersecurity

Från Uppsala universitet deltog Rektorsrådet för internationalisering Leif Kirsebom, Ashleigh Harris från Engelska institutionen samt Erika Dabhilkar, Gustaf Cars och Erika Andersson från Internationella kansliet. För mer information om projektet och samarbetet med Sydafrika kontakta gärna projektledare Gustaf Cars vid Internationella kansliet, Gustaf.cars@uadm.uu.se.