Igår fick vi beskedet från Universitetskanslersämbetet att Uppsala universitet har en väl utvecklad process för arbete med hållbar utveckling inom utbildning. Det är den första tematiska utvärderingen i kvalitetssäkringssystemet som gäller perioden 2017 – 2022. Av beslutet framgår att endast 12 av de 47 utvärderade lärosätena får omdömet ”Lärosätet har en väl utvecklad process för arbetet med hållbar utveckling inom utbildning”, d v s ”godkänt” på alla tre av utvärderingens aspektområden. Övriga 35 lärosäten får omdömet ” Lärosätets process för arbetet med hållbar utveckling är i behov av utveckling”. Vi sträcker naturligtvis på oss för detta goda omdöme och gläds åt att detta arbete uppmärksammas som så många har bidragit till. Bra jobbat! Detta ger energi och inspiration till vårt fortsatta arbete.