För några veckor sedan invigdes Humanistiska teatern som vår nya arena vid Campus Engelska Parken heter. Lokalen som är formad som en modern amfiteater är byggd för att vara en gränslös arena för bildning och nytänkande med det öppna samtalet som utgångspunkt. På invigningen visades verkligen vad lokalen går för. Ljudsystemet och akustiken imponerar. Minsta viskning från golvet kan höras av alla i teatern och under kvällen upplevde vi film, sång, teater, musik och föredrag som kom närmare än någonsin.

Publiken på invigningen var en blandad skara personer. Några i salen hade uppmärksammat möjligheten att bidra till den gränslösa dialogen genom att sponsra en stol. Det har jag också gjort. Om du vill vara med och bidra kan du läsa mer på http://www.uu.se/stod-uu/humanistiska-teatern/.

Nu ser jag fram emot många spännande aktiviteter och samtal i Humanistiska teatern. Dörrarna har öppnats – nu bjuder vi in världen.