Tisdag-onsdag den gångna veckan hölls SUHFs årskonferens och förbundsförsamling vid Stockholms universitet. Anders och Katarina Bjelke representerade Uppsala. Vid årskonferensen deltog också Erika Dabhilkar och Kay Svensson (som också medförfattat denna blogg).

Årskonferensen diskuterade den pågående internationaliseringsutredningen ur olika perspektiv. Astrid Söderbergh Widding påminde i sin inledning om att universiteten är komna ur ett internationellt projekt som går tillbaka till medeltiden. Akademierna är, vid sidan av kyrkan, de äldsta institutioner som fortfarande aktiva i Sverige. På medeltiden var internationaliseringen behovsdriven. Nu har tiderna förändrats och en nationell strategi för internationalisering måste mer tjäna som ett stöd för våra egna strategier på lärosätesnivå. Det är också viktigt att en nationell strategi talar mer om andan inte detaljerna.

Utbildningsministern fortsatte med en reflektion kring olika ambitionsnivåer för internationellt arbete. Hon lyfte bland annat fram sina erfarenheter från ett besök i Singapore nyligen där 100% av studenterna på lärarutbildningen förväntas ha läst någon del av sin utbildning utomlands! Hon underströk också att ett tydligt mål genomsyrar regeringens mål för utbildnings och forskningspolitiken: högre utbildning och forskning av hög kvalitet i hela landet och under hela livet.

Internationaliseringsutredaren Agneta Bladh talade om begreppet integrerad internationalisering och antydde att en möjlig ny lagtext skulle kunna uttrycka att högskolornas samlade internationella verksamhet ska bidra till stärkt kvalitet av utbildning och forskning och till hållbar nationell och global utveckling.

 

Under eftermiddagens paneldebatt påminde Jonas Hafström, tidigare ambassadör i Washington och nu ordförande i Lunds styrelse, att den absolut största delen av forskning och utveckling i världen sker utanför Sverige. Det internationella samarbetet är nödvändigt om vi ska kunna upprätthålla ett innovativt och högteknologiskt samhälle som också erbjuder goda livsmöjligheter för dessa innevånare. Internationaliseringen är en angelägenhet för hela samhället, inte bara universiteten. Statssekreteraren Karin Röding framhöll att vi måste stå upp för våra värderingar till exempel mänskliga rättigheter. Samtidigt ska vi inte tveka att samarbeta med länder där dessa är ifrågasatta. Det är genom samarbete och kontakter som vi kan påverka deras utveckling och stödja de akademiska grundvärdena som vi som lärosäten själva har att förvalta.