Denna vecka har varit fylld av digitala möten, det som blivit vardag för många av oss nu. Bland annat har jag träffat europeiska kollegor i universitetsnätverket The Guild för att diskutera policyfrågor på EU-nivå. Vanessa Debiais-Sainton, Head of the Higher Education Unit, DG deltog och vi fick en uppdatering om vad som är på gång i Bryssel och det visisonsarbete som pågår.


Det var andra nätverksmötet på en dryg vecka. Förra gången fick vi möjlighet att samtala med EU-kommissionär Mariya Gabriel. Genom vårt medlemskap i Guilden får vi möjlighet att föra fram tankar och synpunkter i olika frågor i Bryssel på ett bättre sätt än tidigare. Vi redogjorde för den rekordsnabba digitaliseringen av utbildning och forskning som skett denna coronavår, och alla inom nätverket betonade vikten av att återuppta internationella utbyten så snart det blir möjligt. Vi påminde också om hur det den pågående pandemin tydliggjort hur viktigt det är att ha stark grundforskning. Det är när oväntade samhällsutmaningar uppstår som den visar sig vara som mest nödvändig, som bas för att snabbt utveckla lösningar på problemen, i detta fall tester och vaccin. I detta sammanhang – och som vi alltid gör – tog vi upp betydelsen av att stärka den akademiska friheten och fokusera på kvalitet. Vårt engagemang i The Guild är ett bra sätt för Uppsala universitet att följa EU-politiken och vara med och påverka.

Campus Gotland Foto: Mikael Wallerstedt

I veckan var jag, Eva, och universitetsdirektör Caroline Sjöberg med på personalmötet på Campus Gotland, på ZOOM förstås. Vi berättade om hur vi arbetat för att möta Coronapandemin och redogjorde för argumenten bakom de rektorsbeslut som tagits. Även om vi alla följer rekommendationer och beslut skiljer sig situationen en hel del mellan Uppsala och Visby. Att ett av våra campus etablerades (som dåvarande Högskolan Gotland) och är verksamma på en ö har lett till att de har lång erfarenhet av digitala möten och distansundervisning och vi i Uppsala har en hel del att lära av våra Gotlandskollegor nu. I Visby arbetade man tidigt med digitala verktyg som var långt mycket mer krångliga än dagens användarvänliga möjligheter. Samtidigt handlar det långt ifrån bara om teknik utan om ett sätt att tänka för att skapa riktigt bra möten och undervisning på distans. Just nu pågår ett samarbete mellan oss i Uppsala och Campus Gotland för att ge våra studenter det bästa mottagandet i höst, även om den skulle behöva ske helt på distans.

I tisdags var det studentsamverkansmöte, där jag får ha samtal med företrädare för våra kårer och nationer. Alltid viktigt och i synnerhet nu. Jag har också haft förmånen att skriva under beslut för utdelning av stipendier, så goda nyheter väntar för vissa.

Stipendier för underskrift

Veckan har också innehållit ett stort antal kortare framtidsinriktade samtal med ordföranden och övriga nya ledamöter i konsistoriet samt med tillträdande nya vicerektorer och deras ställföreträdare. Jag har också haft medarbetarsamtal med vicerektorer, prorektor, rektorsråd och universitetsdirektör. Av alla dessa är flera på väg in och fulla av entusiasm för sin nya roll, andra närmar sig slutet på sin mandatperiod. Oavsett vilket är det tillfredställande att samtliga är engagerade och blickar framåt.