Vi vill tacka alla studenter, medarbetare, alumner, vänner och samarbetspartners för att ni hörsammade vår och hela Uppsalas vädjan om ansvarstagande under Sista April. Att en valborgsmässoafton i Uppsala kunde passera så relativt obemärkt hade ingen ha trott för några månader sedan. Men att vi tillsammans tog ansvar och undvek trängsel denna helg var en viktig handling, för de sårbara, för vårdpersonalen och för samhället i stort. Alla är ni välkomna Sista April 2021.

Sista april 2020 vid tiden för mösspåtagningen, som en vanlig dag.

Idag förlängdes beslutet om att vi ska bedriva undervisning på distans, så att det gäller terminen ut, fram till 7 juni. För att få ett så bra beslut om vad som ska gälla under sommaren räknar vi med nytt beslut under andra halvan av maj, och sedan får vi någon gång under sommaren fatta beslut om vad som skall gälla från starten av höstterminen. Även om vi alla önskar god framförhållning bedömer vi det som klokt att avvakta med att binda upp oss på längre sikt; virusläget och smittskyddsåtgärderna kan förändras på några veckor/månader.

Skulle restriktionerna, som vi alla hoppas, lätta så att campusundervisning helt eller delvis blir möjlig igen kommer återgången att ske på ett klokt och genomförbart sätt utifrån lokala förutsättningar inom universitetet. Med en sådan flexibilitet kan vi som universitet bäst ta till vara erfarenheter och lärdomar från denna tid som krävt så mycket arbete. Kanske kan det hjälpa oss att utveckla utbildningarnas kvalitet genom att till exempel välja att behålla digitala delar som visat sig vara att föredra och samtidigt vidareutveckla de viktiga fysiska mötena på campus på bästa sätt.

Detta år kommer ingen av oss att glömma men orkar vi hålla ut och sen under sommaren hitta tid för reflektion och inspiration kan vårt universitet komma ur krisen med ny framåtanda och i fortsatt medvind.