Författare: Rektor Eva Åkesson (sida 1 av 23)

Universitetets utmaningar och möjligheter förstärks på Campus Gotland

Flera besök var inbokade på Campus Gotland under våren och hösten, bland annat med konsistoriet och International Advisory Board. Sen kom pandemin. Men denna vecka var det äntligen dags för ett besök på Campus Gotland. Under ett fullmatat tvådagarsprogram, förberett av rektorsrådet Olle Jansson, träffade jag forskare, lärare, administrativ personal, landshövding, representanter för regionen och […]

Zoomtrött? Glöm inte pauserna

På några månader har vardagen i arbetslivet förändras radikalt för de flesta av oss. Färre resor till möten, färre fysiska träffar och mindre småprat. Många talar om en känsla av att ha blivit effektivare. Men många säger sig också bli tröttare. Det finns anledning att stanna upp och fundera över det här. Att arbetsuppgifter som […]

Internationellt samarbete firades digitalt

Igår var jag inbjuden att hålla öppningsanförandet vid ett välplanerat digitalt evenemang i Hanoi, Vietnam. Konferensen uppmärksammade slutförandet av Erasmus+ -projektet EVENT, som koordinerats av Uppsala universitet. Det är positivt att våra internationella samarbeten fortgår och att de, som i detta fall, kan avslutas med en vacker och värdig ceremoni över gränserna trots att vi […]

Internationella kontakter och stipendier viktigare än någonsin

Igår fattade jag beslut om stipendier för 2.5 miljoner kronor som ska möjliggöra att 74 av våra internationella studenter kan fortsätta sina studier här vid Uppsala universitet, trots att Coronapandemin drabbat dem och deras stödjande familjer hårt ekonomiskt. Den internationella miljön är viktigt för vårt universitet och för utbildningskvaliteten. Mötet mellan människor med perspektiv från […]

Vårändringsbudget präglad av Corona

I den vårproposition som regeringen presenterade idag, föreslås en ökning av anslaget till universitet och högskolor med 513 miljoner kronor. Hur dessa pengar ska fördelas mellan lärosätena är ännu inte klart, utan kommer att meddelas inom den närmaste tiden. Medlen ska framför allt gå till tillfälliga studieplatser på sommarkurser och behörighetsgivande basår, men det kommer […]

Vägen framåt saknas i Life Sciencestrategin

I veckan publicerade Universitetläsaren en artikel där jag ger min syn på regeringens life sciencestrategi, ett efterlängtat dokument för aktörerna inom området: akademin, industrin, hälso- och sjukvården. En strategi är bra för att visa att Sverige har ambitioner och vill satsa på området, inte minst när talanger ska rekryteras. Och ska Sverige vara en ledande […]

Förändringen mot hållbarhet är igång

Igår fick jag en genomgång av universitets miljöledningsarbete för 2019. Det är en redovisning som alla statliga myndigheter lämnar till Naturvårdsverket årligen och som beskriver förändringen i vissa miljörelaterade nyckeltal.Det var flera glädjande siffror, bland annat när det gäller resande, och spännande att se att vi är inne i en positiv förändring redan innan den […]

Stipendier från universitetets långa historia

Strax innan jul skrev jag under beslut på utdelning av stipendier för totalt 19 miljoner kronor, säkert en välkommen julklapp för de många studenter – och ett antal forskare – som fick beskedet. Det är ett av de allra roligaste beslut jag fattar som rektor. I morgon den 30 januari öppnar nästa ansökningsomgång, med sista […]

Kraftfull forskningssatsning nödvändig för Sverige och för en hållbar framtid

I lördags publicerade UNT en debattartikel som jag var med och skrev under tillsammans med rektorskollegor från merparten stora svenska lärosäten, Volvo, Scania, AstraZeneca, KSLA, SSF, IVA, SMHI och Ragnar Söderbergs stiftelse. Vi är eniga om vad som är allra viktigast i den kommande forskningspropsitionen: tillräckliga resurser, långsiktighet och kvalitetsfokus, och vill att det ska […]

Professorsinstallation ett högtidligt tillfälle att påminna om akademiska värden

Idag installerades 25 nya professorer under högtidliga former i universitetshuset. Ceremonin avslutade en vecka med välbesökta öppna föreläsningar där publiken har fått ett spännande axplock från många delar av vårt mångfacetterade universitet. Läs om professorerna och deras forskning här. Professorsinstallationen är en festlig högtid i mörka november där jag i rektors traditionsenliga installationstal välkomnar de […]

« Äldre inlägg