Idag hölls vinterpromotion. Denna gång fick 61 nya doktorer och 16 hedersdoktorer mottaga kransar och hattar. Dessutom uppmärksammade universitetet 14 pristagare.

I mitt anförande lyckönskade jag de nya doktorerna och framförde universitetets tack till hedersdoktorer och pristagare. Jag passade också på att framföra våra synpunkter på regeringens forskningsproposition som presenterades för snart två månader sedan. Läs talet här.

Promotionshögtiden var även denna gång fin, intressant och värdig. Jag är glad och stolt över att universitetet har möjlighet att med vacker musik, inspirerande tal och en passande ceremoni lyfta fram Uppsala universitets nya doktorer. Ett stort tack till alla inblandade.