Välkommen tillbaka efter helgerna – och god fortsättning! Snart ska vi välkomna nya studenter, recentiormottagningen är redan nu på fredag. Även på vårterminen är det svårt för många nya studenter att finna en  bostad så vi vädjar till er alla som har möjlighet att hyra ut ett rum så starten på studierna kan bli så bra som möjligt för recentiorerna.

Idag hälsade vi (Anders och Eva) på hos Uppsalaekonomerna, en av de nya kårerna vid vårt universitet. Nu finns det totalt sex studentkårer nämligen: Uppsala studentkår, Gotlands studentkår Rindi ,Farmacevtiska studentkåren, Uppsalaekonomerna, Juridiska föreningen och Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN). Sedan träffade Eva de som ska vara promotorer på vinterpromotionen. Det är alltid lika roligt att se fram emot att  vi ska hylla våra promovendi, hedersdoktorer och pristagare. Välkomna till Domkyrkan den 27 januari.

Nu summeras 2016 och årsredovisningen håller på att sammanställas som bäst. Jag fick nyligen en rapport om Uppsala universitets samarbete med Drivhuset Uppsala som jag gärna vill dela med mig av:

Studenterna i Uppsala har många spännande entreprenöriella idéer och den ideella stiftelsen Drivhuset Uppsala arbetar med att stödja och inspirera dem till att våga testa att förverkliga dessa idéer. Uppsala universitet har under året bidragit med engagemang och värdefull finansiering som växlat upp bidragen från näringslivet och Tillväxtverket. Finansieringen har möjliggjort att Drivhuset under 2016 anordnat inspirationsaktiviteter och utbildningsinsatser för 1 340 deltagare och erbjudit individuellt affärsutvecklande stöd under 401 möten för 276 unika individer. 105 affärsidéer har kommit från 72 studenter, 26 alumner och 7 forskare från Uppsala universitet.