Kategori: Uncategorized (sida 1 av 71)

Inspirerande möte med Sydafrika om hållbarhet

Denna vecka har vi genomfört en konferens som avslutar ett treårigt internationaliseringsprojekt som varit mer framgångsrikt än vi någonsin vågat hoppas: SASUF. Det är ett samarbetsprojekt som involverar 37 svenska och sydafrikanska lärosäten och fokuserar på FN:s hållbarhetsmål. Det första mötet ägde rum på plats i Sydafrika för tre år sedan (läs gärna också blogginlägg […]

Dela denna bloggpost

Mer digitalt och mer hemifrån med nytt rektorsbeslut

Idag har vi fattat ett nytt beslut gällande Covid-19, som ska gälla terminen ut. Grundprinciperna för vår anpassning av verksamheten ligger fast, men fram till slutet av höstterminen, den 17 januari, skärper vi tillämpningen av riktlinjerna. Under denna period gäller att: Digitala undervisnings- och examinationsformer ska användas i alla fall där det är möjligt. Fysisk […]

Dela denna bloggpost

Hållbarhetsfrågorna högt på agendan

Idag undertecknar vi tillsammans med ett 30-tal andra aktörer i länet hållbarhetslöften för biologisk mångfald (debattartikel). Haltande ekosystem och biologisk mångfald står tillsammans med klimatfrågan högst på FN:s lista över de miljöproblem som mänskligheten behöver arbeta med mest intensivt. Förra året signerades ett motsvarande dokument för klimatet, då vid en ceremoni på slottet. Sammantaget innebär […]

Dela denna bloggpost

Interna kvalitetsdialoger vässar vår verksamhet

När detta skrivs pågår fortfarande rösträkningarna i USA, ett val som engagerar hela världen och kommer att påverka många frågor framöver, inte minst sådana som rör vetenskap och hållbar utveckling. Den här och förra veckan har vi haft höstens kvalitetsdialoger med vetenskapsområdenas ledningar. På vårarna har vi motsvarande dialoger, då med fokus på verksamhetsplanen. Vi […]

Dela denna bloggpost

Europas utbildningslandskap i förändring

Idag deltar jag online i den europeiska kick-offen för European University Initiative (EUI) , som syftar till att utveckla så kallade Europauniversitet och därigenom stärka Europas attraktionskraft inom utbildning, forskning och innovation. Initiativet har kopplingar till ett större utvecklingsarbete inom högre utbildning i Europa med sikte på 2025. EU har stora visioner på detta område, […]

Dela denna bloggpost

Gästblogg: Många ämnesöverskridande initiativ inom humaniora och samhällsvetenskap

På Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap går vi för närvarande på tvärs – flera nya ämnesöverskridande initiativ har lanserats och fler är på gång. Ämnesöverskridande forskning och utbildning följer en god tradition på humsam. Idéhistorikern Karin Johannisson var en av Sveriges och Uppsala universitets främsta när det gäller att förstå människans komplexitet. Vetenskaplig kunskap om […]

Dela denna bloggpost

Nu hjälps vi åt att få ner smittan i Uppsala!

Igår meddelade Folkhälsomyndigheten lokala råd för Uppsala i syfte att minska smittspridningen, när trycket på vården nu börjat öka i vår region. Förra veckan skrev vi här på bloggen att vi behöver ta ett steg tillbaka under rådande smittläge; nu krävs en ytterligare skärpning från oss alla för att hjälpa till.  Under de kommande två […]

Dela denna bloggpost

Anpassade evenemang ger energi

Smittspridningen ökar i Uppsala och vi behöver just nu och de närmaste veckorna vara extra noggranna när vi väljer att mötas fysiskt. Mycket fungerar ju också väldigt bra digitalt. Men att ibland träffas under välplanerade och ordnade former hjälper oss att orka hålla i nu när vi vet att denna situation blir långvarigare än vi först […]

Dela denna bloggpost

Gästblogg: Taklagsmacka på Nya Ångström

I torsdags var jag inbjuden på taklagsmacka i hus 10, Nya Ångström. Bygget har kommit så långt att fasad och tak i princip är färdigbyggda. Byggarbetarna hade samlats på entréplan för att fira att bygget har kommit så långt. Smörgåsarna var större än vad jag är van vid. Vi gick in i atriet i mitten […]

Dela denna bloggpost

Studenter och alla andra – ta ett steg tillbaka!

Smittläget i Sverige, och inte minst i Uppsala, oroar. Antalet som testar positivt för Covid-19 har ökat markant de senaste veckorna. Ungdomar och inte minst studenter har pekats ut som grupper som särskilt bidrar till smittspridningen. Delvis har studenterna oförskyllt hamnat i skottgluggen. Det finns exempel på att sociala sammankomster bland studenter lett till smittspridning […]

Dela denna bloggpost
« Äldre inlägg