I oktober skickade ledningsrådet ett öppet brev till den då nyutnämnda ministern för högre utbildning och forskning. Brevet har ni kunnat läsa här på bloggen tidigare. I det lyfte vi fram några av de framtidsfrågor som vi är av vikt för oss vid Uppsala universitet. Vi passade dessutom på att bjuda in henne till oss.

Helene Hellmark Knutsson hörsammade vår inbjudan och besökte oss i måndags förmiddag. Det var ett fullspäckat program. Vi har ju så mycket att visa! Det var viktigt att ge en bild av hela vårt breda universitet. Vi ville också visa flera olika miljöer – det moderna universitetet med miljöer för undervisning och forskning, men också vårt kulturarv och universitetshuset. Dagen började på Blåsenhus med allmän presentation av Uppsala universitet av rektor, prorektor och de tre vicerektorerna. Efter önskemål gjordes även en dragning om forskningsanknytningen av lärarutbildningen och ett kort samtal med lärarstudenter om situationen på utbildningen idag. Efter det fortsatte vi ut till Ångström, fick en snabb överblick av forskning, rundvandring i FREIA laboratoriet och en dragning om solceller. Avslutade gjorde vi med lunch i Universitetshuset. Där fick vi möjlighet att samtala mer avslappnat.

Stadsrådet var mycket intresserad och ställde många frågor: Hur kan vi få fler studenter att vilja bli lärare i naturvetenskap och matematik? Hur omsätts resultat av forskning i skola och vård? Hur synliggörs samhällsnyttan av humaniora? Hur kan innovationer omsättas i produktion i Sverige? Hur samarbetar universiteten i forskningsprojekt? Hur arbetar universitetet med kvalitet i både utbildning och forskning?

Jag är säker på att vi kommer att fortsätta diskutera detta på olika sätt både med statsråd och departement.

Vi var många som hjälptes åt för att ordna med besöket. Hela ledningsrådet, student- och doktorandrepresentanter, dekaner m.fl.  Jag vill passa på att tacka alla för er medverkan och att vi kunde sy ihop ett så bra program på bara några dagar.