Onsdagens sammanträde i konsistoriet var förlagt till SciLifeLabs nybyggda lokaler, Navet,  i Uppsala. Mötet innehöll bland annat en spännande punkt om intern styrning och kontroll. Vår interna riskbedömning ingår som en viktig del av vår verksamhetsberättelse. Den utgör även en viktig grund för det budgetunderlag som Uppsala universitet lämnar till regeringen i februari varje år. Vi har förändrat arbetet och processen, vilket uppskattades och bidrog till det konstruktiva diskussionen.

SciLifeLab är en av de mest framgångsrika och kreativa forskningsmiljöerna vid Uppsala universitet.  Det är den största molekylärbiologiska forsknings- och innovationssatsningen i Sverige någonsin och ett samarbete mellan Uppsala universitet, Karolinska institutet, Stockholms universitet och KTH. Professor Karin Forsberg Nilsson och medarbetare presenterade verksamheten och berättade om de tekniker som används och den spännande forskning  bedrivs. Konsistoriets ledamöter fick höra om allt från kaninernas domesticering till nya läkemedel och tekniker för att spränga cancerceller. Det handlar om både   grundforskning och om forskning som i samarbete med sjukvården omsätts i direkt patientnytta. Att dramatiskt förbättra metoderna och förkorta tiderna för att diagnosticera sjukdomar är något som  SciLifeLab på kort tid bidragit med.  Imponerande är också hur snabbt SciLifeLab har utvecklats till en resurs för forskare i hela Sverige. Efter presentationer fick vi en rundvandring i laboratoriet  något som också väckte en mängd nyfikna frågor. Att med egna ögon få besöka miljöerna som konsistoriet i så många andra sammanhang får presenterade för sig är viktigt och ökar både engagemang och förståelse. Tack alla ni som medverkade.

Rundvandring på SciLifeLab med konsistoriets ledamöter