Idag hade styrelsen för Högskolan på Gotland sammanträde. De fick precis som vi på konsistoriet i fredags en lägesrapport om hur arbetet fortskrider.Vi har en tradition av samarbete  som nu fördjupas och vi arbetar mot ett samgående som kommer att resultera i att verksamheten på Gotland blir en del av Uppsala universitet. Till regeringen föreslår vi en ändring i regleringsbrevet för Uppsala universiet som lyder “Uppsala universitet ska bedriva verksamhet på Gotland. “Campus Gotland” ska erbjuda en akademisk miljö med fullvärdig utbildning och forskning.”

Verksamheten på Gotland ska bli en del av Uppsala universitet – del av institutioner, del av fakulteter och vetenskapsområden. Vad betyder det för lärare, studenter och forskare? Hur ska studentinflytandet se ut? Det finns massor av frågor. Det finns också möjligheter att bygga nya framstående miljöer – där vi tillsammans kan bilda starka internationellt konkurrenskraftiga vetenskapliga miljöer med både utbildning och forskning. Miljöer som ska tåla både en ny KOF-granskning och granskning av den nya tillsynsmyndigheten för högskolan.

Vi har  13 arbetsgrupper på institutionsnivå som tittar på det här nu. Förhoppningsvis kommer alla frågor upp på bordet. En övergripande arbetgrupp under ledning av vicerektor Margaretha Fahlgren kommer att skriva fram en hemställan till regeringen som ska behandlas av respektive styrelse den 19 april. På vår webb kan du följa arbetet. Där finns alla dokument, från avsiktsförklaringen till det förslag till skrivning i regleringsbrevet för Uppsala universitet som konsistoriet behandlade i fredags. http://uadm.uu.se/insidan/om-Uppsala-Gotland/

Samtidigt vill jag tipsa om en nystartad  forskarblogg “Humaniorabloggen” för humanister och samhällsvetare i ett unikt samarbete med lokaltidningen UNT. Idag publicerades första bidraget skrivet av Coco Norén, professor i romanska språk. Som värd för humaniorabloggen står SALT – Forum for Advanced Studies in Arts, Languages and Theology vid Uppsala universitet.