Det går väldigt bra för Uppsala universitet! Det var mitt tydliga budskap till konsistoriet idag. Idag har  jag och prorektor Anders Malmberg haft vårt första möte med konsistoriet i våra nya roller. Det var många bra föredragningar och diskussioner under ledning av vår effektiva ordförande Hans Dalborg.

Årsredovisningen för 2011 är rolig läsning. Sedan 2007 har vi ökat intäkterna med en miljard! Det är en stor ökning på fyra år. Förra året ökade vi antalet anställda med 350 heltider vilket innebär över 500 personer.  Vi har fler studenter än någonsin och vi har lyckats ta en större del av forskningsbidragen från Vetenskapsrådet än tidigare. Expansion utan att vi ger avkall på kvalitén.  Det visas inte minst i KOF-utvärderingarna.

Jag är djupt imponerad. Av er forskare, lärare, doktorander och alla som bidragit till det strålande resultat som presenteras i årsredovisningen. Det förstärker också den bild jag fått vid de alla besöken under mitt introduktionsprogram.Uppsala universitet växer så det knakar. Det är inte så konstigt om det blir lite växtvärk här och där.

I budgetunderlaget, som också var uppe på konsistoriets dagordning, berättar vi för regeringen vad vi planerar för de kommande tre åren och vilka förstärkningar vi anser nödvändiga. Några har jag skrivit om i bloggen tidigare.

Vi vill ha fler utbildningsplatser och en högre ersättning för varje utbildningsplats. Regeringens satsning på humaniora och samhällsvetenskap är långt ifrån tillräcklig om vi ska behålla hög kvalitet och internationell konkurrenskraft. Det behövs en generell förstärkning av anslaget vilket både vi och studenterna har påtalat vid flera tillfällen (och fortsätter att påtala). Trots rekordhögt söktryck tvingas universitetet att minska antalet utbildningsplatser. Det beror dels på att vi förlorar de tillfälliga platserna som regeringen fördelade för att möta en tuff arbetsmarknad, dels schablon neddragningen för nollpoängare och  dels neddragningar pga studieavgifterna.

 På forskningssidan lyfter universitetet fram angelägna satsningar för att möta aktuella samhällsutmaningar på nationell och global nivå. Några exempel på områden vi vill satsa extra på är islamisk teologi och filosofi, migrationsrätt, infektionssjukdomar och antibiotikaresistens. Självklart finns också behovet av fortsatta satsningar på SciLifeLab och det europeiska InnoEnergy med.

Läs mer i årsredovisningen och i budgetunderlaget. De kommer att finnas på vår webbplats efter den 22 februari.

Det går bra för Uppsala universitet.  Mötet med konsistoriet var ett bra avslut på en kul vecka. Det är sportlov för många nästa vecka, jag ska ta mig två dagar i Stöten med familjen. Ha det riktigt bra, njut av vintern och trevlig helg!