Nu börjar det bli ljust på morgonen, skönt att solen skiner redan. 

På dagens ledningsråd har vi förslaget på ny resursfördelningsmodell för utbildning på grund och avancerad nivå på agendan. En tidigare utredning förslog att resurstilldelning ska baseras på den ersättning som tillämpas från regeringen för helårsstudenter och helårsprestationer med möjlighet för konsistoriet att göra eventuella omfördelningar. Då, i höstas, ansåg konsistoriet att modellen behövde utvecklas och införande kan ske först inför budgetåret 2013. En arbetsgrupp har nu lämnat ett förslag till rektors ledningsråd. Transperens och tydlighet är ledord för modellen. Efter diskussion i RL kommer förslaget ut på remiss. Sedan kommer förlaget till konsistoriet i april.

Idag på eftermiddagen, kommer jag tillsammans med ordförande Hans Dalborg besöka utbildningsdepartementet.  Vi ska diskutera Uppsala universitet och Högskolan på Gotland med bland annat statssekreterare Peter Honeth. Det är hemställan till regeringen om samgående mellan Uppsala universitet och Högskola på Gotland som är på dagordningen. Som jag har skrivit på bloggen tidigare leds en arbetsgrupp av vicerektor Margaretha Fahlgren och har i uppdrag att ta fram förslag på hemställan som ska tas upp på konsistorier den 19 april.