Mötet på utbildningsdepartementet igår med statsekreterare Peter Honeth om Högskola på Gotland avlöpte väl. Vi pratade om övergångsorganisation, hemställan, kvalitetsmedel och tidplan.

Efter mötet i Stockholm var jag inbjuden på Medfam’s Faculty Club. Mycket trevligt och en bra mötesform.  Denna Faculty Club har funnits i snart ett år och har inbjudna gäster för samtal någon gång i månaden. Vårt samtal täckte det mesta från anställningar, befordring, humor, internationalisering, studenter som driver förändringar. En del av samtalet kretsade kring kreativa mötesplatser och önskan att träffas över olika gränser och för att ha erfarenhetsutbyte och dialog. En fråga som lyftes var om vi ska ha en universitetsgemensam fakultetsklubb. Något att tänka på. För mig blev det ett givande samtal om Uppsala. Stort tack för att jag fick komma och delta i ett samtal med er!