Många frågor har passerat under dagen. Krishanteringsplan, ESS och stipendiefrågor. På rektors ledningsråd var det lägesrapport om Högskolan på Gotland, en livlig diskussion kring rektorsrådsfunktionen och samtal kring remissen om tre myndigheter som ska bli två. Vi fick en bra genomgång av hur befintliga program och handlingsplaner hänger ihop. Det har skett ett stort arbete de senaste åren med att ha färre och bättre koordinerade dokument.  Vi kommer att gå igenom programmen och handlingsplanerna lite mer på djupet framöver. ScliLifeLab och Astra Zeneca var uppe som informationspunkter.

Snart ska jag bege mig till aulan – Blue Monday Jazz Surprise. Fri entré och varmt välkomna står det på inbjudan. Vi ses kanske där?

Ikväll har vi en välkomstreception för våra mastersstudenter och gästforskare. Jag ska hälsa dem välkomna i Universitetshuset. Trevligt uppdrag.