Roligt att läsa i  tidningen att Uppsala universitet ligger i topp när det gäller att marknadsföra vår forskning.

Inom rektors ledningsråd har vi börjat gå igenom “Mål och Strategier“, diskutera hur de används och vilken påverkan de har på verksamheten.  ”Stärka sin position som världsledande universitet och bidra till en bättre värld” har fått genomslag hos oss. Hur ska vi tillsammans arbete med dessa Mål och Strategier framgent, vilka frågor är mest angelägna för oss att lyfta framöver? Vi (ledningsrådet) kommer successivt att läsa och diskutera de program och handlingsplaner som finns fastställda av rektor och konsistoriet. Ta gärna några minuter och titta igenom våra ”Mål och Strategier” igen. Det finns många bra tankar och strategier för att nå våra mål och den här typen av dokument kan gärna läsas och diskuteras vid flera tillfällen.

Igår träffade vi Lars Leijonborg för att diskutera AstraZeneca, konsekvenser av nedläggningen i Södertälje och försöka se konstruktiva vägar framåt. Bra samtal.