Idag undertecknar vi tillsammans med ett 30-tal andra aktörer i länet hållbarhetslöften för biologisk mångfald (debattartikel). Haltande ekosystem och biologisk mångfald står tillsammans med klimatfrågan högst på FN:s lista över de miljöproblem som mänskligheten behöver arbeta med mest intensivt. Förra året signerades ett motsvarande dokument för klimatet, då vid en ceremoni på slottet. Sammantaget innebär detta att vi är många i regionen som på olika sätt ska arbeta för att nå hållbarhetsmålen för biologisk mångfald och klimat.

Det är viktigt att arbeta tillsammans med andra aktörer för hållbarhet. Vi har sedan tidigare klimatsamarbete med kommunen och ett samarbetsavtal med Akademiska Hus för hållbar campusutveckling.

I Uppsala universitet nya mål och strategier, som man nu arbetar intensivt med att implementera inom organisationen, är hållbar utveckling en självklar utgångspunkt. Vi ska vara en förebild på detta område. För detta krävs ett målinriktat och långsiktigt arbete på många nivåer inom universitetet. Mål- och strategidokumentet är nu också tydligt kopplat till vår verksamhetsplan, som följs upp varje år.

Det allra viktigaste bidraget från vårt universitet är och har alltid varit den forskning och utbildning som ökar kunskapen och bidrar till förståelse av hållbarhet i all dess komplexitet. Kunskap är avgörande för att samhället och världen ska lyckas vidta effektiva åtgärder. Här finns ett stort ansvar för universitetet att sprida kunskap och medverka i dialogen om vägen framåt. Här finns ledande forskning om energi, batterier, antibiotikaresistens, folksjukdomar, klimatförändring, glaciärer, beslutsfattande, ledarskap, hållbara städer  och många andra områden.

Som organisation ska vi förstås också arbeta med våra egna klimatavtryck. Efter förra årets kartläggning av våra egna formulerade miljömål pågår nu ett gediget arbete att revidera miljöplanen. För att stärka och förnya universitetets arbete med att minska klimatpåverkan har en klimatpott inrättats där studenter och medarbetare kan ansöka om medel för egna klimatinitiativ och för några veckor sedan kunde jag besluta om de första sju projekten. Bland annat innebär det att fler kommer att välja tåg före flyg när de reser, att laboratorier energieffektivseras och att campusodlingar prövas i ett pilotprojekt. En ny utlysning för klimatmedlen är nu på gång och vi hoppas på många kreativa förslag. Studenter och andra inom universitetet: Vill ni söka finns anvisningar här.