Tillsammans med regionen mot hållbarhetsmålen

Idag tecknade Uppsala universitet tillsammans med företrädare för regionen och kommunerna, SLU och landshövding Göran Ernander hållbarhetslöften vid en ceremoni på Uppsala slott.

Landshövding Göran Ernander och rektorsråd Anna Rutgersson

Detta innebär en avsiktsförklaring att vi gemensamt ska minska klimatpåverkan genom ett antal åtgärder. Ju fler i regionen som hakar på denna plattform utifrån sina egna förutsättningar, desto större kommer effekten att bli. Den ger riktning och skapar engagemang. Vi beskriver vårt åtagande i gemensam debattartikel i UNT.

Klimatutmaningarna kräver engagemang och åtgärder på alla nivåer; internationellt, nationellt och regionalt. Klimatarbetet i länet har prisats av andra, men för att nå de nationella målen behöver ambitionsnivån höjas. Vi som idag skapat en gemensam plattform kan via styrdokument och planer skapa förändring inom våra respektive organisationer, men tillsammans når vi längre.

För en tid sidan tecknade vi avtal med Akademiska Hus om att samarbeta kring gemensamma hållbarhetsmål, och häromdagen beslutade jag om en klimatpott för att stimulera klimatinitiativ inom universitetet i syfte att minska våra egna klimatavtryck. Sedan länge deltar vi i arbetet med Uppsala klimatprotokoll med målen att Uppsala ska vara fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050. Aktuellt är att vi ligger i startgroparna för en revidering av universitetets miljöplan, ett viktigt dokument för att vässa vårt interna arbete. Och viktigast: Uppsala universitet fortsätter att utbilda och forska och bidra med den kompetens och kunskap som krävs för att lösa samhällsutmaningarna. Där ligger vi sedan länge långt framme. Men även på detta område tar vi nya steg, bland annat genom att identifiera områden där vi kan jobba gränsöverskridande med forskning, och även utbildning, inom hållbarhetsområdet. Förändring sker inte över en natt, utan steg för steg.

2 kommentarer

 1. Kristina Boréus

  28 november, 2019 at 11.05

  Hej,
  väldigt trist att debattartikeln som hänvisas till ligger bakom en betalvägg.

  Vänligen,
  Kristina Boréus

  • Ja, det är synd att inte alla kan läsa artikeln, det vore önskvärt. Medierna har valt den vägen i en tid då annonsunderlag minskar och nya modeller för finansiering prövas. Man kan välja att inte länka till låsta artiklar, men rektor har valt att göra det denna gång.

   Anneli Waara, presschef, Uppsala universitet

Kommentarer inaktiverade.