Minst en gång per år sammanträder ledningsrådet på Gotland. I måndags var det dags igen. Vi avreste i ottan kom fram till en snöigt och vackert Visby lagom till förmiddagsfikat.

Före lunch höll ordinarie möte i ledningsrådet. Huvudfrågan gällde hur vi skapar utrymme för förnyelse inom utbildning och forskning. Vi har just nu ett visst expansionsutrymme och vill utnyttja det till att sjösätta nya initiativ. Vetenskapsområdena har identifierat angelägna nysatsningar, som vi gemensamt diskuterade med sikte på att hitta en universitetsgemensam prioritering. Det finns goda förslag och höga ambitioner inom samtliga vetenskapsområden. En fråga som kom upp särskilt är hur vi kan underlätta för gränsöverskridande kurser där hela universitetets bredd kommer till nytta. Diskussionen kommer att fortsätta.

När vi är på Gotland passar vi på att träffa så många som möjligt, för att lyssna på och se så mycket vi kan av verksamheten. Det är samtidigt ett tillfälle att berätta om vad som är på gång i Uppsala. Under lunchen hälsade vi på studentkåren Rindi (betyder murgröna på gotländska). Kårhuset finns i det gamla badhuset i jugendstil alldeles vid Almedalsparken. Den mest angelägna studentfrågan just nu handlar om tillgång till studentbostäder året runt i Visby. Sommartid ökar Gotlands befolkning med över 300 000 personer – så trycket på boenden varierar kraftigt över året. En annan prioriterad fråga gäller att integrera de internationella studenter som kommer till Gotland i ökande antal.

Eftermiddagen fortsatte med strategisk diskussion om Campus Gotlands utveckling. I år är det ju fem år sedan som Uppsala universitet och högskolan på Gotland gick samman och Campus Gotland bildades, vilket skapar ett naturligt tillfälle för både bakåt- och framåtblickar. Det har hittills varit en framgångssaga. Vi har åstadkommit mycket bra men vi vill mer. I december fattade konsistoriet beslut om ett nytt program för Campus Gotland. Nu arbetar vi vidare för att förverkliga visionerna – fler studenter på campus, öka internationalisering, förstärka forskningsmiljöerna, utveckla mång- och tvärvetenskap, regional samverkan.
På sikt kommer en femtedel av studenterna på Gotland att vara internationella. Universitetets två kandidatutbildningar som ges på engelska ge i Visby, och fler är på gång till hösten. Vilka krav ställer det på undervisning, stöd och service? Vi vill också att antalet doktorander ska öka på Campus Gotland. Vilka utmaningar finns? Gotland passar bra för gränsöverskridande samarbeten mellan institutioner, varför är det så svårt att få till? Många av utmaningarna är desamma inom hela universitetet. Det blev tydligt i diskussionen att Campus Gotland bidrar till att lösningar utvecklas som kommer hela universitetet till nytta.

På eftermiddagen hann vi också med ett välbesökt personalmöte. Rektor, vicerektorerna och universitetsdirektör fick möjlighet att berätta om aktuella frågor inom respektive område och sätta särskilt fokus om allt som är på gång på Gotland.

Vi avslutade dagen med ett möte med politiker och tjänstemän från Region Gotland. Det var kul att kunna visa siffror på den positiva utvecklingen inom Campus Gotland – allt kurvor pekar faktiskt åt rätt håll. Vi har fördubblat forskningsanslagen, studentantalet har ökat, fler utbildningsprogram, fler lärare finns på plats. Att Visby numera är en universitetsstad är något som märks. Fler studenter är också något som bidrar till miljön i Visby på många olika sätt året om. Vi fick tillfälle att påtala behovet av bostäder, men också frågan att stötta medföljande när det gäller rekrytering av fler lärare, forskare och doktorander. Det finns mycket vilja från alla aktörer på Gotland och det finns ett gott samarbetsklimat. Det var också spännande att också få höra om utvecklingen på Gotland, låg arbetslöshet, högt nyföretagande, det strategiska läget med fler militärer, besöksnäring utvecklas etc. Det finns utmaningar med kompetensbrist och demografi. Samarbetsmöjligheterna är många och vårt partnerskapsavtal ger en god grund för vår samverkan.

Efter en riktigt bra dag kunde vi vända tillbaka mot Uppsala. Campus Gotland är en mötesplats för kunskap, kultur och kritisk dialog, precis som Uppsala universitet som helhet, men på ett alldeles eget vis. Det är en unik plats, och en akademisk miljö som ger unika möjligheter för Gotland – och för hela Uppsala universitet.