The Guild of European Research Intensive Universities, eller Guilden som vi ofta kallar det, är ett europeiskt universitetsnätverk som bildades för ett år sedan med syfte att stärka universitetens röst i Europa. I slutet på veckan var vi några från Uppsala universitet som deltog i The Guild Forum – Universities, research and the future of Europe i Bryssel. Det var paneldebatter med intressanta samtal kring utmaningar och möjligheter inför nästa ramprogrammet FP9 – hur ska excellens hanteras kontra vidgat deltagande, vilka är de stora utmaningarna för Europa framöver, kan programmen förenklas, och kan vi bli mer öppna mot omvärlden? Jag (Eva) deltog i en paneldebatt om Research, Innovation and the Citizen: The added value of the EU.

Under  Guild Workshops valde jag temat: Challenges for Europe’s sustainable development: translating the UN’s sustainable development goals into priorities for European research. Kreativa och inspirerande diskussioner som engagerade alla medverkande att tänka på dessa frågor på nya sätt. Dagens samtal fick en extra skärpa med tanke på det besked om att lämna klimatavtalet som USA:s president gav senare på kvällen.

Dinner speaker Jean-Pierre Bourguignon, president ERC

Nästa dag var det möte för rektorerna – General Assembly. Först hade vi besök av Kurt Vandenberghe, som arbetar på EU-kommissionen som Director Policy Development and Coordination inom DG R&I. Det var ett öppet och givande samtal som hjälpte nätverket vidare i vårt arbete i Bryssel. Under mötet så valdes University of Bern in som ny medlem, nu är vi nitton universitet som ingår i Guilden. Vi godkände ett så kallat position paper on FP9. Många är engagerade och lämnar in den här typen av åsiktsdokument, även SUHF har formulerat ståndpunkter inför det kommande ramprogrammet.

Nya styrelsen: Eva Åkesson, Vincent Blondel, Volli Kalm (Anton Muscatelli saknas)

En ny styrelse valdes för den kommande treårsperioden och jag fick förtroende att bli vice ordförande. Ny ordförande är rektor Vincent Blondel från Univeristy of Louvain, som efterträder Ole Petter Ottersen (Oslo universitet). Ole Petter klev av uppdraget eftersom han kommer att bli rektor för KI den 1 augusti. Nu känns det som Guilden är på gång på riktigt, det är ett stort engagemang hos medlemmarna och vi har ett kompetent sekretariat på plats i Bryssel. Det är upp till oss inom Uppsala universitet hur vi vill använda alla möjligheterna som detta nätverk ger oss framöver på den europeiska arenan.

 

Avtackning av Ole Petter Ottersen