Veckorna passerar snabbt och nu när vårpromotionen, examenshögtider och diplomeringsceremonin har varit så går terminen mot sitt slut. Men många aktiviteter pågår fortfarande vid vårt universitet och för vår del blir det semester först efter Almedalsveckan i juli. Vi har ett fullmatat program på Campus Gotland under den veckan. Titta gärna på programmet – även om du inte är på plats kommer du att kunna följa många av våra seminarier via webben.

I förra veckan deltog jag i Hamburg Transnational University Leaders Council. Vi var ett femtiotal rektorer från olika universitet runt om i världen på plats för att under några dagar diskutera “Differentiation in the post-secondary sector: A response to massification, competion, and the emergence of the global knowledge economy“. Utgångspunkt togs i olika landanalyser som presenterades i en rapport, samt genom framträdanden från sex olika länder. Det är givande att få en omvärldsanalys och inblickar i utbildningssystemen i Ryssland, Indien, Chile, Australien Ghana, Frankrike från kollegor på detta sätt. Det finns utmaningar som är gemensamma men också system som är helt olika . Dag två arbetade vi i olika workshops – jag var ordförande för ”Differentiated access to meet mixed goals in post-secondary systems” med deltagare från Italien, Colombia, Nigeria, Ryssland, Japan och Korea. Sessionen om Akademisk frihet i en föränderlig värld visade att vi har många olika synsätt på akademisk frihet – även om alla värderar den högt och är beredda att försvara den. En minst lika engagerad debatt blev det om ”Universities and the Global Crisis of Democracy”.

Rektor Ignatieff från CEU i Ungern talar om akademisk frihet

Jag åkte från Hamburg till Oslo på fredagen för att delta i NIFUs årskonferens och debatt om det går att mäta sig till högre kvalitet. Där bidrog jag med våra erfarenheter från vår pågående forskningsutvärdering KoF17 och vår syn på förslagen att fördela basanslag på basis av samverkan. Jag uppfattar att det finns en mer sunt kritisk och reflekterande diskussion kring utvärdering i Norge hos alla inblandande parter än vad vi har i Sverige. I Oslo passade jag också på att träffa vår nye ordförande Gudmund Hernes för att stämma av inför det kommande mötet med konsistoriet den 20 juni då vi ska välkomna flera nya ledamöter.