Kompetent, aktivt och konstruktivt men också nyfiket, intresserat och engagerat. Det är en sammanfattning av våra intryck av dagens möte med vårt nya konsistorium.

Under förmiddagen fick konsistoriet en introduktion till Uppsala universitet, våra mål och strategier samt genomgång av konsistoriets ansvar och uppgifter enligt lag, förordning och vår interna arbetsordning.  Vi, (Eva och Anders), vicerektorer och universitetsdirektör beskrev Uppsala universitets styrkor och framgångar men också de utmaningar universitet står inför.

Under eftermiddagen fattade konsistoriet ett av årets kanske mer omfattande beslut: verksamhetsplanen för Uppsala universitet 2014. I och med detta ges fakulteter och vetenskapsområden stabila planeringsförutsättningar. De möjliggör ett långsiktigt och strategiskt arbete för att öka verksamhetsgraden i forskning, stärka internationalisering och fortsatt satsa på kvalitet. Konsistoriet fattade också beslut om mål och strategier för Uppsala universitet – Campus Gotland.

Anders fick gå ifrån konsistoriet en liten stund för att hålla ett kort tal vid diplomeringsceremonin för våra internationella masterstudenter. Ett tecken på både vår internationalisering och att det händer mycket på våren inom vår universitet.

Läs mer:
Verksamhetsplanering 2014
Mål och strategier för Uppsala universitet – Campus Gotland