De senaste dagarna har jag (Eva) spenderat i Schweiz,  jag har deltagit i IX Glion Colloquium med temat “Preparing the World’s Research Universities to Respond to an Era of Challenge and Change”.  Detta är en oberoende tankesmedja som ägnar sig åt att fundera över framtids- och ansvarsfrågor för forskningsuniversitet. Jag är här i Glion tre dagar tillsammans med 25 andra rektorer från Europa, Nordamerika och Asien.  Presentationerna och de livliga diskussionerna har varit indelade i följande tematiska block:

  • Changing Purpose, Role and Relationships of research Universities
  • Changing Nature of Discovery, Learning and Innovation
  • Cost, Price and Value
  • Changing Nature and Character of Research Universities; developed countries
  • Changing Nature and Character of Research Universities; fast developing countries

Jag ska försöka summera några intryck från dessa intensiva dagar:

Det är intressant att få se och höra hur utvecklingen sker i olika delar i världen. Några hanterar stora nedskärningar, upp till 30 procent på vissa universitet i USA. Andra hanterar stora satsningar och det är vid universitet i Asien. Vi fick höra om de stora utmaningarna i Indien och om utvecklingen av universiteten i tigerekonomierna. Sverige och Schweiz framstår som de länder som satsar kraftigt på forskning i Europa.  Trenderna i forskningsfinansiering är stora miljöer, multidisciplinära samarbeten och man adresserar grand challenges. Våra farhågor att det satsas  på yngre och seniora forskare men att det finns risk att missa de däremellan (mid-career) delar vi med andra.  Olika former av styrning jämfördes och vikten av autonomi betonades genomgående. Viss oro kring minskat förtroende från samhället/allmänhet ventilerades.

MOOC – Massive Online Open Courses- är detta slutet på universiteten i sin nuvarande form? Några talar om tsunamin som kommer att förändra universitetens roll dramatiskt, andra talar om ”old wine in new bottles”. Oavsett vilket så har MOOCs fått universitetsledningar på forskningsintensiva universitet runt om i världen att ta upp frågor kring lärande på ett sätt som inte skett tidigare. MOOR – Massive Online Open Research – motsvarigheten på forskningssidan med till exempel “open access/data” och “crowd sourcing” förändrar också forskningen framöver.

Det är tydligt att Sverige sticker ut med stora satsningar genom de två senaste forskningspropositionerna 2008 och 2012. Vårt samgående med Högskolan på Gotland väcker intresse internationellt. Det utrycktes förvåning att det inte var fler samgåenden på gång, Sverige med nio miljoner invånare ansågs ha för många lärosäten. Vårt externa kvalitetssäkringssystem med ensidigt fokus på att finna evidens på lärandemål i examensarbeten – åt det skakade man bara på huvudet.

Det har varit tre intensiva dagar med intressanta samtal. Att få träffa kollegor från olika delar av världen på det här sättet är berikande och ger utblickar (och insikter) som kan hjälpa till att hanterera de utmaningar vi har på hemmaplan. Det har varit lärorikt och jag har samtidigt fått bra kontakter för framtiden. Nu blir det några timmars sömn innan det är dags att påbörja hemresan.

.