Stort tack till er alla som bidrog till att göra fredagens promotion högtidlig, festlig och ett minne för livet för våra promoverade doktorer och deras familjer. Detta är många som bidrar till dagen och kvällen på olika sätt, vårt stora tack till er alla. För Evas del blev det en lång dag som började med grötfrukost på Uplands och sedan kanonsaluten vid slottet, för att avslutas på samma plats vid Gunillaklockan vid midnatt. Promotionstalet finns att läsa här.

 

Universitetkanslersämbetets (UKÄs) årsrapport kom i veckan och ger en översikt och lägesrapport över de senaste årens utveckling. Jag har tidigare skrivit om hur vi tvingas dra ned på antalet utbildningsplatser till följd av minskade anslag, samt hur införandet av avgifter för utomeuropeiska studenter minskat antalet inresande studenter. Detta blir tydligt i UKÄ:s rapport: Antalet nya högskolestudenter i Sverige minskade förra läsåret med 13 procent, vilket är den största nedgången som noterats under de senaste 20 åren – det benämns som en historiskt stor nedgång i rapporten. Av nedgången är 6 % svenska nybörjare. Detta kommer att fortsätta eftersom huvuddelen av Uppsala universitets neddragningar har inte fått genomslag ännu och det finns andra lärosäten i liknande situation. Det är viktigt att det satsas på forskning, och mycket glädjande att forskningen och utbildningen på forskarnivå växer. Läs hela rapporten från UKÄ här.