Grattis till alla er som har fått anslag från Vetenskapsrådet. Igår kom positiva besked till många av våra forskare när Vetenskapsrådet gav besked om hur det hade gått med ansökningar inom naturvetenskap och teknik, humaniora och samhällsvetenskap samt utbildningsvetenskap.

När det gäller projekt- och rambidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap är Uppsala universitet är det lärosäte i landet som fått störst beviljat belopp. Totalt får Uppsala universitet drygt 308 miljoner (85,5 miljoner år 2013)  för forskning inom naturvetenskap och teknik. Totalt delas ungefär 1,5 miljarder kronor ut av VR, varav 21 procent av samtliga medel går till Uppsala universitet.

När det gäller bidrag till utbildningsvetenskaplig forskning får Uppsala universitet får drygt 46 miljoner i bidrag till sex projekt. 31 projekt beviljades medel och 6 av dessa finns vid Uppsala universitet. Totalt beviljat belopp är nära 200 miljoner kronor och Uppsala universitet får drygt 46 miljoner

Våra forskare får 18 projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap av totalt 110 projekt beviljade bidrag. Uppsala universitet får nära 65 miljoner till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap från Vetenskapsrådet av totalt 365 miljoner.

Stort grattis till er alla! Det ligger mycket arbete bakom dessa framgångar.