Som jag skrev i förra veckan här på bloggen har jag varit på möte med Matarikinätverket – ”Partnering for a better world” i Kingston, Kanada. Nätverket består idag av sju universitet: Dartmouth College, Durham University, Queen’s University, University of Otago, University of Western Australia, University of Tubingen och Uppsala universitet. Antalet medlemmar diskuterades på mötet och om några år kommer man att öppna för fler medlemmar men nu kändes det för tidigt. Matariki nätverket är ungt, det bildades 2010 och MoU mellan lärosätena undertecknades så sent som 2011.  Vi, Uppsala universitet, har ansvar för temat Peace and Confict, övriga teman och ansvariga lärosäten finns listade nedan:

  •  Brain and Mind (Integrative Neuroscience) – Otago;
  •  Quantum Science – Tübingen;
  •  Disaster Resilience – Durham;
  •  Cyber-security – Dartmouth;
  •  Energy, Resources and Environment – Queen’s;
  •  Medieval and Early Modern Thought and Affect and Digital Support for the Social Sciences and Humanities – University of Western Australia.

Samarbeten kring alumnevent togs upp och det kommer att vara ett gemensamt event i Kina relativt snart. Ny ordförande för kommande period blev rektor Chris Higgins, Durhamn University. Nästa möte för rektorerna kommer att vara i februari 2014, i Durham, men innan dess kommer det att vara ett antal möten och workshops inom respektive tema. Oskar Petterson är vår kontaktperson och koordinator för Matariki, hör gärna av dig till honom om du har några frågor.

Andra nätverk/centra vi är med i: U4, Coimbra, SANORD

Mer information hittar du här: http://www.inter.uadm.uu.se/om_oss/Natverk/