Nu har budgetpropositionen kommit. Mycket av innehållet var redan känt sedan tidigare. Neddragningar av takbelopp för studieavgifter och inaktiva studenter har vi vetat om och planerat för i VP. Vi har också vetat om att det kommer ytterligare kvalitetssatsning på HTSJ.  I flera omgångar man höjt prislappen för humaniora, samhällskunskap, teologi och juridik. Genom tillämpning av vår nya resursfördelningsmodell slår dessa höjningar helt igenom hos oss.  Uppsala universitet får också 16 miljoner för att utbildningar har fått högsta betyget i HSVs utvärderingar. 11 miljoner kommer 2013 som tillfällig resurs men den krymper till 5 miljoner redan 2014. Vi fick även ett uppdrag att bygga ut sjuksköterskeprogrammet med 28 platser, utan nya medel. Så den tillfälliga resursen täcker bara den utbyggnad som vi ska göra med sjuksköterskor under de kommande tre åren.  På forskningssidan blev det en differens på 2,5 miljoner plus i relation till vad vi hade räknat med i VP. Sammantaget är detta små förändringar i relation till vad vi visste tidigare och VP beslutet i juni. Nu planerar vi för att konsistoriet tar kompletterande VP beslut redan i oktiober för att ge områden, fakulteter och institutioner så lång planeringstid för verksamheten som möjligt.

När jag läser om UKÄs uppdrag (fd HSV), kan jag inte låta bli att undra om det är en ny riskrevision som är på gång. “Universitetskanslersämbetet kommer att ansvara för kvalitetssäkring och tillsyn av den högre utbildningen och för uppföljning och analys av bl.a. effektiviteten i högskolans resursutnyttjande, dvs. den granskande verksamheten.”