Uppsala universitet söker, under förutsättning att regeringen och riksdagen fattar beslut om ett samgående mellan Uppsala universitet och Högskolan på Gotland, ett Rektorsråd. Vid ett samgående kommer Högskolan på Gotland att få namnet Campus Gotland.

Rektorsrådet kommer att ha en strategisk roll underställd rektor samt en operativ och samordnande roll given av prefekter och andra ansvariga vid Uppsala universitet. Som rektorsråd arbetar du i nära samarbete med den administrativa chefen vid Campus Gotland. Fokus är att utveckla och företräda verksamheten vid Campus Gotland.

Intresserad? Få mer information här: http://www.uu.se/jobb/ovriga/annonsvisning?tarContentId=209047