KrUUt – Kreativt Utvecklingsarbete vid Uppsala Universitet – är ju namnet på ett projekt som genomförs under perioden 2010-2012, med syftet att stimulera vidareutveckling av utbildningskvaliteten vid universitetet.

KrUUt-projektet lyfter fram och synliggör det kreativa utvecklingsarbete som sker inom ramen för universitetets utbildningar, och ska därigenom stimulera utbyte av idéer för att vidareutveckla undervisning och utbildning vid Uppsala universitet. Exempel på teman i fokus har varit: gränsöverskridande utbildningar, forsknings­anknytning, generiska färdigheter och arbetslivsanknytning, innovativ pedagogik, lärandemål, betygskriterier och examination, pedagogisk meritering.

Projektet följs av en internationell panel som består av erfarna pedagoger från våra partneruniversitet i det s.k. Matariki-nätverket, ytterligare några internationella experter samt ett par svenska kolleger från Göteborg och Lund. Panelens ordförande är Professor Denise Chalmers, Western Australia University.

Den internationella panelen besöker oss denna vecka. Under fyra intensiva dagar skall man ta del av det arbete som genomförts inom vetenskapsområden och fakulteter, besöka studentnationer, träffa KrUUt-sekretariatet, studenter, pedagogiska pristagare och universitetsledningen.

Besöket avslutas med en hearing på fredag eftermiddag, dit alla intresserade är välkomna. Då kommer panelen att redovisa en preliminär version av sin slutrapport.

Tid: fredag 28 september 15.30-16.30 (följt av KrUUt-mingel)
Plats: Hotel Radison Blu

Det skall bli väldigt intressant att ta del av panelens intryck, och se hur vi sedan kan tillvara KrUUt-projektets resultat och slutsatser i vårt fortsatta kvalitetsarbete. Mer om KrUUt hittar du på hemsidan.

Hälsar Anders Malmberg och Eva Åkesson