Jag sitter och förbereder inför dekaninternatet som är onsdag-torsdag, lunch till lunch. Jag kommer att inleda med några aktuella frågor, bland annat det som vi måste tackla  i VP-processen som rör gu-anslagen som jag skrivit om här på bloggen tidigare.

 ”Gotland: nuläge och framtidsperspektiv” är ett givet diskussionsämne.  Nästa tema för dagen blir: ”Hur kan vi bli ännu bättre på att utnyttja det breda universitetet?” Inledning följt av diskussion i mindre grupper om: Idéer om nya/utvecklade arenor för gränsöverskridande forskning och utbildning. Hinder för gränsöverskridande: praktiska, administrativa, mentala.

Torsdagen ägnas inledningsvis åt internationaliseringsfrågor: Är det akademisk turism, eller en strategi för högre kvalitet? Ytterligare ett tema ska vi hinna med: Rekrytering för kvalitet: vem driver universitetets spetsigaste rekryterings­processer? Hur kan vi med bibehållen respekt för fakulteternas och områdenas kollegiala integritet säkra att ”professorsribban” ligger på samma nivå?

Jag ser fram emot konstruktiva och kreativa diskussioner om hur vi tillsammans kan utveckla vårt universitet för framtiden.