Nu är det lite drygt tre månader på mitt nya jobb, och det känns dags att ta bort ”nya”. Jag känner mig hemma här nu och ert varma välkomnande har gjorde att det blev en lätt process. Det har hänt mycket under denna tid. Arbetet med tillsammans med Högskolan på Gotland har tagit stora kliv framåt. Margaretha Fahlgren och Kerstin Jacobsson arbetar hårt med den frågan och nu på nästa konsistoriemöte fattas beslut om hemställan. Bostadsfrågan börjar röra på sig framåt i rätt riktning. Rektors ledningsråd är en viktig gruppering där vi samråder och rådgör om viktiga strategiska frågor för vårt universitet. Samverkan inom SciLifeLab tillsammans med KI, KTH och SU har utvecklats och igår fick vi positiva besked om nya satsningar. Många bidrar det till detta men jag vill rikta ett särskilt tack till Kerstin Lindblad-Toh för hennes stora engagemang i SciLife.

Självklart har vi många utmaningar framför oss, men arbetar vi tillsammans på ett konstruktivt sätt så klarar vi dessa. En utmaning är att hantera dimensioneringen av utbildning framöver. Som jag har skrivit tidigare på bloggen ska vi inför 2013 hantera neddragningen av tillfälliga platser, nollpoängare, sänkning pga avgiftsstudenter samt att vi under 2012 har lagt ut uppdrag till områdena som ligger ca 30 miljoner över vårt takbelopp. Det finns även plustecken, det får vi inte glömma bort. Prislappen höjs ytterligare för HSTJ 2013. Dessa effekter ger en minskning av antalet studenter och högre prislapp inom vissa områden. Strategier för att hantera detta är att vi i vårt budgetunderlag har äskat ett större uppdrag. Vi får in fler ansökningar från internationella studenter och har goda förhoppningar att återta och förstärka vår internationalisering framöver. Vi har ca 60 miljoner kvar av anslagssparande inför 2013 och framåt som vi kan använda för att dämpa vissa effekter temporärt. Med en tydlig och transparent resursfördelningsmodell kommer det att bli enklare att ha en långsiktig strategisk utbildningsplanering. Jag vill att vi framgent ska tala om strategeisk utbildningsplanering i 1-3-5 års perspektiv och inte bara se till nästa år. Det behövs för att planera för framtiden, kunna dämpa svängarna och skapa goda förutsättningar för en högkvalitativ verksamhet som ständigt utvecklas.

Jag sitter och försöker komma till botten i inboxen av mailen.  Det ser ut som jag ska lyckas för den vanliga mailfloden börjar likna en rännil som verkar sina ut. Jag tar det som ett tecken på att allt fler har packat ihop och stängt av datorn för att börja fira påsk. Då vill jag passa på och önska er alla en fin påskhelg!