När jag tittar tillbaka på veckan är det dekaninternatet som finns tydligast i mitt minne. Bra och konstruktiva diskussioner. Visionärt och kreativt om Gotland. Vi kommer att arbeta med erfarenhetsutbyte framöver i rekryteringsgrupperna för att hantera och lära om den nya anställningsordningen. Många vill arbeta mer gränsöverskridande och förslag på joint programs kom upp. Helt klart är att dessa möten där vi möts tillsammans över områdesgränserna är uppskattade. Nästa internat blir i slutet av november.

Idag fick jag kort inleda Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens Universitetspedagogiska Konferens. Bra initiativ av området att ha en pedagogisk konferens och roligt att många var där.

Igår besökte en grupp studenter från Humsam-området mig och prorektor Anders Malmberg. Orsaken till besöket var att de var oroliga för det förslag till beslut som finns till konsistoriets möte nästa vecka om resursfördelningsmodell. Jag vet att jag har skrivit om detta här flera gånger på bloggen och några av er tycker säkert att jag är hur tjatig som helst. Men eftersom det fortfarande finns missuppfattningar i frågan så skriver jag ändå några rader igen.

Jag vill betona att förslaget som konsistoret ska ta ställning till i nästa vecka gäller  inte vilka resurser som ska gå till respektive område. Utan det är förslag på en modell där områdena kommer att få sitt uppdrag som takbelopp istället för antal platser. I enlighet med konstoriets beslut i september förra året tillsattes en arbetsgrupp att ta fram en modell baserad på regeringens prislappar. Det är nu denna modell som konsistoriet får på sitt bord nästa vecka.

Vi tycker att vi har varit tydliga men helt klart är att vi inte har klarat att kommunicera vad förslaget går ut på till alla när vi får besök av oroliga studenter. Tydlig kommunikation är inte lätt och vi måste hela tiden lära och försöka bli bättre.

Hur ska då medel fördelas 2013? Den diskussionen har nyligen inletts med VP processen. Vi har haft en genomgång i ledningsrådet om planeringsförutsättningarna och vilka utmaningar som vi har att hantera tillsammans framöver. Idag hade vi budgetdialog med ledningen för Humsam området. Nästa vecka träffar vi ledningarna för de andra två områdena. Som jag också skrivit i bloggen tidigare har vi en del utmaningar att hantera framöver. Det blir en minskad dimensionering av utbildningen. Inför 2013 ska vi hantera neddragningen av tillfälliga platser, sänkning av vårt takbelopp pga nollpoängare och avgiftsstudenter samt att vi under 2012 har lagt ut uppdrag till områdena som ligger ca 30 miljoner över vårt takbelopp. Det finns också plus. Den nationella prislappen för HSTJ höjs ytterligare  2013 och intäkter för internationella studenter beräknas öka. Som ni ser har vi en hel del att diskutera på dialogerna med områdena inför det kommande resursfördelningsbeslutet som planeras tas av konsistoriet i juni.

Nästa vecka innehåller bland annat internat med konsistoriet, områdesdialoger, besök av Leijonborg, Fulbright föreläsning, och inledningstal på EMN-Conference.

Nu hoppas jag att vi/ni alla får en trevlig helg!