Igår fick jag en genomgång av universitets miljöledningsarbete för 2019. Det är en redovisning som alla statliga myndigheter lämnar till Naturvårdsverket årligen och som beskriver förändringen i vissa miljörelaterade nyckeltal.Det var flera glädjande siffror, bland annat när det gäller resande, och spännande att se att vi är inne i en positiv förändring redan innan den nya miljöplanen blivit klar. Mål och dokument är viktiga, men det är allas gemensamma agerande som är den verkligt förändrande kraften.

Som ett av världens mest internationella universitet, enligt en ny ranking från THE, kommer vi att behöva fortsätta resa. Men vi behöver noggrant välja när och hur. Det är positivt att se att antalet inrikes flygresor under 50 mil har minskat med sju procent på ett år, och de över 50 mil med hela 24 procent. Motsvarande utrikes flygresor under 50 mil har minskat med 16 procent, medan längre resor över 50 mil har minskat med två procent. Vi åker också 11 procent fler tågresor och 30 procent längre sträcka. Alltså åker vi allt längre sträckor med tåg. Och när det gäller bokningar av resfria möten med videokonferens eller Zoom har de fördubblats på ett år. Mycket bra.

Prorektor och Universitetsdirektör övar Zoom

Övning ger färdighet, vi behöver alla lägga lite tid på att lära oss teknikerna för digitala möten. Det gäller självklart även oss i universitetsledningen, så just nu jobbar alla som jobbar nära mig med att bli bekväma med Zoom. Här finns mer information om resfria möten.

Och det finns fler positiva trender att nämna ur rapporten. Miljökrav inkluderas i alltfler upphandlingar och elanvändningen är 100 procent förnybar. Det är uppmuntrande med dessa positiva trender inför vår revidering av miljöplanen, universitetets mål och strategier lovar mycket på detta område. Låt oss alla hjälpas åt.