Igår var det dags för ledningsrådets årliga besök på Campus Gotland. Efter vårt ordinarie möte där vi diskuterade årsredovisningen och budgetunderlaget, som är under beredning, berättade rektorsråd Olle Jansson om strategiska och aktuella frågor vid Campus Gotland. Universitetets mål om 1500 campusstudenter är på god väg att nås. Flest nya studenter finns inom speldesign, folkhälso- och vårdvetenskap, juridik, företagsekonomi och geovetenskap och med flera nya utbildningsprogram på gång är detta en utveckling som kommer att fortsätta.

Även inom forskningen ser utvecklingen mycket positiv ut. En rad större forskningssatsningar har gjorts, bland annat inom energi, kulturarv och besöksnäring. En helt ny forskarskola i hållbar utveckling startar i augusti med 8-12 doktorander.

Universitetsledningen åt lunch med representanter för studenkåren Rindi

Den ska knyta an till lokala förhållanden och blir mycket spännande att följa! Det var också intressant att få en presentation av det internationaliserings-projekt som genomförts i Visby. Behov har identifierats och åtgärder genomförts. Arbets- och studiemiljön har snabbt blivit betydligt mer internationell, Campus Gotland är numera Uppsala universitets mest internationella campus.

Rektorsråd Olle Jansson berättar om det strategiska arbetet vid Campus Gotland

Campus Gotlands framgångsrika utveckling sedan samgåendet visar att det finns mycket att vinna på att ett större lärosäte krokar arm med ett mindre på ett sätt de själva väljer och som ger fördelar för båda parter. Men man ska komma ihåg att de extra statliga utvecklingsmedlen verkligen behövs, inte bara inledningsvis utan permanent. Inget sker utan arbetsinsatser och starkt engagemang från båda sidor.

Vicerektor Stellan Sandler berättar om aktuella frågor på området

Efter att vi på personalinformationen berättat vad som är på gång inom vetenskapsområdena i Uppsala fick vi möjlighet att träffa lokala politiker och företrädare för Region Gotland. Det var roligt att höra de positiva tongångar som finns i regionen om universitetets betydelse för att utvecklingskurvorna pekar uppåt. Samarbetet har fungerat mycket väl. Det strategiska partnerskapet vi tecknat har varit en bra plattform och det är förstås glädjande att forskning, innovation och nya studentbostäder finns med i förslaget på strategisk utvecklingsplan för Gotland.

Regiondirektör Peter Lindvall berättar om regionens utveckling