I veckan presenterades regeringens budgetproposition för 2018. Traditionsenligt spred sig stadsråden över landet för att göra lokala presentationer. Till Gotland kom försvarsminister Peter Hultqvist för att berätta om satsningarna på försvaret, men också om en satsning på forskning vid Campus Gotland med 40 miljoner, åtta miljoner per år under fem år. Detta är välkommet och stärker förutsättningarna för att förverkliga Uppsala universitets program för Campus Gotland, som konsistoriet fastställde förra veckan. Samtidigt är det ett erkännande från regeringen på att samgåendet varit en framgång och att vi som universitet kan ta ansvar för kunskapsutvecklingen även i regionen.

Uppsala universitetet får en förstärkning av basanslaget för forskning om 29 miljoner. Det baserar sig på en fördelning efter kvalitet, där Uppsala kommer allra bäst ut när det gäller citeringar och ligger i topp även gällande externa medel. Som en del av genomförandet av förra höstens forskningsproposition får forskningsråden medel för satsningar på bland annat forskning om antibiotikaresistens, digitaliseringsutmaningen i samhället samt migration och integration. Det är områden där Uppsala universitet har stark forskning och bör kunna bidra.

Inom utbildningsområdet får Uppsala universitet ytterligare drygt 24 miljoner kronor, utöver tidigare kända riktade satsningar på vissa utbildningar t ex lärare, sjuksköterskor och läkare. Det innebär att vi kan utbilda fler studenter, vilket är positivt. Den aviserade höjningen av bidragsdelen i studiemedlen har våra studenter väntat länge på.

I övrigt var det inte så många nyheter, det mesta i budgetpropositionen har presenterats tidigare under sensommaren och hösten.