Dessa rader skriver jag ihop i Tartu, jag sitter sedan i våras i deras universitetsstyrelse vilket innebär att  jag är i Estland några gånger per termin. Förutom styrelsemöte så hade vi ett gemensamt möte med senaten. Styrelsen och senaten ska ha minst ett gemensamt möte per termin enligt universitets arbetsordning här. Vår egen akademiska senat hade sitt första möte för den nya mandatperioden i tisdags och ett nytt presidium har utsetts: Charlotte Platzer Björkman, Jenny Eriksson Lundström och Josef Dahlberg. Vi ser fram emot många spännande och intressanta debatter i senaten framöver.

Charlotte Platzer Björkman, Jenny Eriksson Lundström, Josef Dahlberg

Tartu universitet är Sveriges näst äldsta universitet som ni säkert vet och Johan Skytte var deras första rektor. Imorgon så delas Skyttepriset ut till professor Amartya Sen.  Missa inte hans föreläsning om “New Dangers for Democracy” lördag kl 17:30 i sal X Universitetshuset.

Onsdagens stora händelse var invigning av Upptech – Uppsala University School of Technology – som har skapats av Teknat för att synliggöra, profilera och förstärka universitetets forskning och utbildning inom teknik. World-changing tech takes more than just Tech – bra uttryck som betonar vikten av bredden.

Föreståndare Mikael Jonsson

En delegation på ca 25 personer från Kina och Kangmei Pharmaceuticals besökte Medfarm i torsdag för att diskutera kommande satsningar. Samtidigt var ledningen för Glasgow University på studiebesök för att jämföra hur man kan arbeta med olika strategiska frågor. Glasgow har varit med att starta The Guild of European Research Intensive Universities, så detta är ett exempel på hur nätverket för oss samman med universitet i Europa.

Vi började veckan med ett utökat ledningsråd där vi genomförde den årliga universitetsgemensamma riskanalysen. Intressant att tillsammans få göra en omvärldsanalys och med allas förenade klokskap försöka identifiera och värdera risker så vi ska kunna nå våra uppsatta mål  på bästa möjliga sätt. Att infrastruktur är en ”bubblare” kom fram tydligt i riskanalysen. Veckan avslutas på söndag med att rektors ledningsråd åker till Storbritannien för att besöka Durham University och ha överläggningar om strategiskt partnerskap och erfarenhetsutbyte under måndagen.

Välkomnande av internationella forskare i Gustavianum