Igår var vi på studiebesök på CERN utanför Geneve, tillsammans med ledningen för teknatfakulteten, fysiksektionen och -institutionen samt några av universitetets CERN-anknutna forskare: Richard Brenner, Tord Ekelöf och Roger Ruber. Vi erbjöds ett späckat program. Med den svenske CERN-forskaren Richard Jacobsson som ciceron hann vi besöka ett antal faciliteter: Antiproton-deceleratorn, ATLAS-experimentets underjordiska detektor, CERN:s prototypverkstad, monteringshallen för LHC-acceleratorns magnetrör och den verkstad där man utvecklar vad som eventuellt skall bli nästa generations accelerator, CLIC. Vi hann också träffa några svenska studenter, doktorander och unga forskare.

Verksamheten vid CERN, som firar 60-årsjubiuleum i år, är i sanning imponerande och fascinerande, vetenskapligt och tekniskt så väl som organisatoriskt och kulturellt. Med cirka 2 000 egna anställda och i storleksordningen 10 000 anknutna forskare från 100 länder samordnas gigantiska experiment genom en projekt- och nätverksorganisation som lyckas kombinera långsiktig, minutiöst koordinerad infrastrukturplanering med självorganiserad, forskardriven kreativitet. Stort tack till alla som bidrog till detta spännande besök!