Idag har vi haft det sista konsistoriemötet innan sommaruppehållet. Som första punkt vid varje sammanträde är rektors rapport. Det är mycket som händer vid vårt universitet mellan mötena. Jag fick anledning berätta att söktrycket till Uppsala universitet inför hösten åter igen slår nya rekord – över 92 000 sökte vår kurser och program. Titta gärna på rektors rapport här.

På agendan fanns bland annat en diskussion om Mål och strategier, en rapport om nyckeltal, och dagens stora beslut handlade om att fastställa verksamhetsplanen för 2015. I verksamhetsplanen beslutar universitetets styrelse om ramarna och planeringsförutsättningarna för vetenskapsområden, fakulteter och institutioner.

Mål och strategier är något vi arbetat med inom universitetet under året som gått och regelbundet varit uppe för återrapportering och diskussion i konsistoriet. Processen närmar sig nu slutet.  Förslaget har varit på remiss och det övervägande intrycket från fakulteter och områden är positivt, många värdefulla svar och synpunkter har kommit in. Dagens konstruktiva diskussion bidrog till det fortsatta arbetet och det ett förslag kommer tillbaka till styrelsen för beslut under hösten.

Studentinflytande vid Uppsala universitet är något vi är stolta över. Det finns på alla nivåer inom vår organisation och bidrar till vår utveckling. Studentrepresentanterna i konsistoriet utses av kårerna vid universitetet och byts årligen. Ett stort tack till studentrepresentanterna Li Calderia Balkeståhl, Karin Nordlund, Edvin Alam, Gustav Sundell och Elin Gustafsson för ert stora engagemang och alla kloka synpunkter. Anders Grundström avtackades för hans insatser i konsistoriet sedan 1980.

Konsistoriets möte avslutades på universitetsbiblioteket  där överbibliotekarien professor Lars Burman tog emot. Vi fick en genomgång av verksamheten både i bibliotekets fysiska miljö men också av den digitala. Dessutom fick vi en presentation av förre universitetsdirektören Mats-Ola Ottossons alldeles nya bok “Uppsala universitet i sin lokala miljö – ett sekel av konatakter och samverkan”.  Rekommenderad sommarläsning för hängmattan!