Månad: februari 2013 (sida 2 av 2)

Gemensamt ledarskap – nu med gemensam blogg!

Rektorsbloggen får nu en delvis ny inramning. Vid tillträdet för ett år sedan stod etablerandet av en rektorsblogg högt upp på min ”att göra-lista”. Prorektor var vid den tidpunkten ­skeptisk: ”Blogga du, om du måste, men blanda inte in mig”. Han har emeller­tid under det gångna året då och då hoppat in som gästbloggare och […]

Forskarmobilitet

Idag arrangerade Vetenskapsrådet och SUHF ett intressant och välbesökt seminarium. Hur ser rörligheten ut vid svenska lärosäten? Hur vill vi att den ska se ut i framtiden? Och vad kan sektorns aktörer göra för att nå dit? Att svenska lärosäten uppvisar låg rörlighet har ofta påtalats. Inte minst har de internationella bedömarna i de svenska […]

Kunskapstriangel och samverkansindikatorer

Igår inbjöd Vinnova företrädare för Högskolesverige till dialog. Hur vill lärosätena utveckla sitt arbete med den s.k. kunskapstriangeln (där axlarna – eller hörnen, om man föredrar det – representeras av utbildning, forskning och innovation)? Och vill vi koppla detta utvecklingsarbete till framtagandet av de samverkansindikatorer som regeringen ”beställt” av Vinnova i forskningspropositionen? Tanken är att […]

Nyare inlägg »