Rektorsbloggen får nu en delvis ny inramning. Vid tillträdet för ett år sedan stod etablerandet av en rektorsblogg högt upp på min ”att göra-lista”. Prorektor var vid den tidpunkten ­skeptisk: ”Blogga du, om du måste, men blanda inte in mig”. Han har emeller­tid under det gångna året då och då hoppat in som gästbloggare och efterhand allt oftare som medbloggare i de lite längre inläggen. Nu efter nyår har han kommit ut som självständig bloggare. Rektorsbloggen blir gemensam för rektor och prorektor. Kul, Anders, och välkommen ombord!

+                    +                    +

Under vinjetten Rektorsbloggen.uu.se kommer vi att skriva både enskilt och gemensamt. Bloggen har flera syften och vi kommer att fortsätta att blanda stort och smått.

Ett syfte är att ge glimtar från vår vardag och beskriva både vad en universitetsledning gör, och åtminstone en liten del av allt det spännande som händer vid ett brett universitet. Det vill vi dela med oss till er.

Ett andra syfte är att bloggen skall vara informativ och bidra till omvärldsbevakning. Vi kommer förstås inte att kunna spegla allt som är på gång i sektorn, men åtminstone en del. En nyhet är att vi efterhand kommer att lägga upp länkar till andra bloggar som också bidrar med sådan information och analys.

Ett tredje syfte är universitetspolitiskt. Vill vi förstås också använda denna kanal för att initiera diskussioner, introducera nya idéer och föra fram ståndpunkter i frågor som rör villkoren för forskning, utbildning och samverkan, och mer generellt universitetets ställning och utveckling.

Under det gångna året har det kommit många läsarreaktioner, både ros och ris. De positiva pekar på bloggens informationsvärde och gillar att universitetsledningen på detta sätt är synlig. De negativa kan ogilla någon del av innehållet och ibland att texten rymmer språkliga eller andra felaktigheter.

Vi uppskattar alla läsarreaktioner och ber om överseende om det även fortsättnings­vis blir ett och annat skrivfel. Det ligger delvis i bloggandets natur. Bloggen är ju en loggbok som tillkommer parallellt med ett ständigt pågående skeende och som skrivs på ”marginaltid”. Vi skulle kunna sätta in professionell ”kvalitetssäkring” av texterna men det skulle innebära ytterligare resursåtgång samtidigt som bloggen skulle tappa något i aktualitet (och kanske i autenticitet).

Av samma skäl har vi inte något kommentatorsfält i dagsläget, vilket några har kritiserat. Vi tar gärna emot kommentarer per mail och på andra sätt, men ett kommentarsfält ställer krav både på en redaktionell funktion och ytterligare tidsinsats från oss som bloggar, vilket vi i nuläget inte kan mobilisera. Men fortsätt gärna med att skicka oss synpunkter via mail eller berätta för oss vad du tycker när vi träffas.

Eva Åkesson och Anders Malmberg