Författare: Prorektor Anders Malmberg (sida 1 av 2)

På plats i Brasilia (1)

Swedish Academic Collaboration Forum, SACF , är ett strategiskt samarbete mellan sex svenska universitet (Chalmers, KTK, Linköping, Lund, Stockholm och Uppsala) för att stimulera internationella samarbeten med en rad länder i Asien och Sydamerika. Efter möten i Sydkorea, Kina (Shanghai), Singapore och Indonesien genomförs denna vecka ett femte och avslutande Excellence Seminar, i Brasiliens huvudstad […]

Tokyo-Kyoto, början av oktober

Oktober månads första dagar innebär japanbesök för prorektors del. Lördagen tillbringades på Svenska ambassaden i Tokyo. Ambassadör Magnus Robach och Andreas Göthenberg, STINT, stod värdar för en University Presidents’ Summit. Ledningarna för åtta svenska universitet (Uppsala, Lund, KI, KTH, Chalmers, Stockholm, Linköping, Umeå) mötte sina motsvarigheter vid 14 ledande japanska universitet (inklusive Tokyo University, Tokyo […]

En dag i Washington DC

Efter delegationsresan till Minneapolis (se tidigare blogg) gjorde delar av universitetstruppen en avstickare till Washington DC där också prorektor och universitetsdirektör anslöt. Tre programpunkter avverkades under en intensiv torsdag i underbar sensommarvärme. Alumn och fundraising vid Georgetown På förmiddagen besökte vi Georgetown University, USAs äldsta katolska universitet, grundat 1789, med drygt 18 000 studenter samt […]

Kvalitet i utbildningsutskottet

En efterlängtad omläggning av det nationella kvalitetssystemet för högre utbildning är på gång. Under senare år har vi ju haft ett system där UKÄ har granskat utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Nu föreslås istället ett system där ansvaret för att låta genomföra systematiska utbildningsutvärderingar åläggs lärosätena, medan UKÄ ska granska att lärosätena fullgör denna […]

Uppsala + Sydkorea = sant

Efter några få timmar på koreansk mark arrangerade vi under söndagskvällen en alumnträff i Seoul. Nära tjugu alumner slöt upp, några hade rest särskilt från andra delar av Sydkorea. Här fanns allt från professorn i nordiska språk Kwang-Soo Pyun som kom till Uppsala första gången 1968, till masterstudenten i Public Health Min-Hyun Maeng som återvände […]

Besök i Sydkorea

Idag reser en liten delegation under prorektors ledning till Seoul för ett tre dagars besök. På programmet står alumnträff, besök på två universitet som vi har utbyten med och där samarbetet successivt fördjupas och konsolideras (Hallym University respektive EWHA University) samt deltagande i seminariet ”A Creative Economy and Universities” där Anders skall medverka med ett […]

Forskningen och nyttan

Idag finns en krönika av prorektor Anders Malmberg om forskningsnytta, samverkan och nyttiggörande  i UNT-bilagan Uppgång (nr 6, september 2013, s. 20). Frågan är aktuell och viktig eftersom den ingår som en del utformandet av ett nytt system för statens forskningsfinansiering. Det kan vara svårt att leta sig fram till texten nätet. Därför återger vi den […]

Forskarmobilitet

Idag arrangerade Vetenskapsrådet och SUHF ett intressant och välbesökt seminarium. Hur ser rörligheten ut vid svenska lärosäten? Hur vill vi att den ska se ut i framtiden? Och vad kan sektorns aktörer göra för att nå dit? Att svenska lärosäten uppvisar låg rörlighet har ofta påtalats. Inte minst har de internationella bedömarna i de svenska […]

Kunskapstriangel och samverkansindikatorer

Igår inbjöd Vinnova företrädare för Högskolesverige till dialog. Hur vill lärosätena utveckla sitt arbete med den s.k. kunskapstriangeln (där axlarna – eller hörnen, om man föredrar det – representeras av utbildning, forskning och innovation)? Och vill vi koppla detta utvecklingsarbete till framtagandet av de samverkansindikatorer som regeringen ”beställt” av Vinnova i forskningspropositionen? Tanken är att […]

Pang i bygget – debatten om Plantskolan

Under den senaste tiden har flera synpunkter framförts om planerna på att bygga ett hus för universitetets studentservice, förvaltning och ledning i kvarteret Plantskolan, intill Botaniska trädgården. Debatten är nödvändig och välkommen. Stora beslut som har långsiktiga konsekvenser skall beredas noga och det är viktigt att alla som är direkt och indirekt berörda får komma […]

« Äldre inlägg