Vid fredagens akademiska högtid firade vi att 75 nya doktorer och 18 hedersdoktorer promoverades. Hedersdoktorerna har på olika sätt gynnat Uppsala universitet med sitt vetenskapliga arbete och sitt engagemang för att utveckla utbildning, forskning och innovation. Priser och medaljer delades ut  för fina insatser till 12 personer. Både ceremonin i aulan och banketten på slottet senare på kvällen var högtidliga och samtidigt  varma, välkomnande festligheter. Det är extra roligt att vara rektor vid denna typ av tillfällen. Som jag sa i aulan: ”Framgång och förvandling avser inte bara stora strategiska beslut och nysatsningar. Det handlar också om den vardagliga förändringsprocess som steg för steg för oss framåt. I den processen spelar alla våra anställda och studenter en roll, men inte minst är doktoranderna och deras avhandlingsarbeten viktiga. Jag påminns om det när jag i stort sett varje vecka undertecknar era examensbevis. Bakom varje dokument finns en forskare och en prestation som har förändrat universitetet och bidragit till att föra oss ytterligare ett steg framåt. På så sätt representerar varje ny doktorsavhandling universitets framgång och förvandling – därför uttrycker vi i dag vår stora tacksamhet. För mig personligen är själva undertecknandet av examensbevisen en högtidlig och rolig stund just därför att universitetets bredd och djup framträder på ett så konkret sätt. Här finns frågor och svar av vitt skilda slag, i vetenskapliga studier framlagda vid universitets nio fakulteter.”

Jag vill framföra ett stort tack till er alla som på olika sätt hjälpte till att göra 2013 års vinterpromotion till en högtidlig och minnesvärd dag/kväll för oss alla.