I veckan har rektorernas årliga sammankomst i Steningevik ägt rum. Inbjudna gäster var Jan Björklund, Mille Millnert, Lars Haikola och Ulf Melin.

Jan Björklund uppehöll sig mest kring utbildningsfrågor med motiveringen att nu var forskningspropositionen lagd även om en hel del efterarbete kvarstår. Inledningsvis var det kvalitetssäkringssystemet som togs upp. Björklund betonade att fokus fortsatt ska vara ”output inte input” men att han var öppen för förändringar inom den ramen och sa sig vara prestigelös i utvecklingen av systemet. Jag tycker det var positiva besked för tidigare har det varit en mer låst inställning till utveckling. Andra området som han tog upp var internationalisering och då särskilt utomeuropeiska studenter. Här var tydliga besked om att det finns konsekvenser och regler som behövs adresseras efter införandet av avgifter. Det instämmer jag helhjärtat i. Det gällde antagning, för rigid avgiftskonstruktionen och migrationsregler. Jag lyfte frågan om Erasmus Mundus problematiken och fick  besked om att det också stod på listan över saker som behöver rättas till. Jag tycker detta är bra för det är frågor som kräver åtgärder och som vi har lyft i flera olika sammanhang. Dimensionering av utbildning ligger fast men kan komma upp till diskussion om konjunkturen kräver, så beskedet för dagen var: Inga väsentliga förändringar i dimensionering. Men vi ser en tydligare styrning av dimensionering av vissa yrkesutbildningar såsom sjuksköterskor och förskolelärare.  Lärarutbildningen, två saker är på gång; lämplighetstest och övningskolor. Här hördes en del suckande och kommentarer bland rektorerna om att är inte lärarutbildningen snart färdigreformerad.

När Björklund kom till forskning var det EU  som togs upp. Han tror inte det blir en ökad forskningssatsning på EU nivå, denna farhåga har han bland annat ventilerat på UNTs debattsida för någon vecka sedan. Vi fick ros för innovation: Sverige är bäst inom EU inom innovation och 4 i världen när OECD gör jämförelsen. Vidare, det kommer ett förslag om stiftelseform för lärosätena på remiss under våren. I och för sig var det utlovat redan förra året under våren. Låt oss se när remissen kommer. Sist, presenterat som en brandfackla, aviserades att en utredare kommer att tillsättas som ska utreda om styrning och ledning inom högskolan. Syftet är att väcka debatt vilket jag är övertygad om att utredningen kommer att lyckas med.

Lars Haikola presenterade det nya UKÄ, universitetskanslersämbetet, som ersätter Högskoleverket. Det blir ett mer renodlad uppdrag att granskamed UKÄ. Den andra nya myndigheten UHR, universitets- och högskolerådet har ett främjande uppdrag. GD för UHR är Ulf Melin. Mille Millnert från VR tog upp en del av de nya uppdrag som vetenskapsrådet fått genom Forsknings- och Innovationspropositionen.

Mer om de nya myndigheterna finns på deras hemsidor:
UKÄ
UHR

I tisdag undertecknande jag avtalet angående “India Chair” vid Uppsala universitet. Indian Council for Cultural Relations, representerades av H.E. Mrs. Banashri Bose Harrison, Ambassador of India. Detta innebär att vi kommer att ha en gästprofessor vid Uu från Indien. Innehavaren kommer att växla. Forum för Sydasienstudier, som är förlagt vid Teologiska Fakulteten, har varit aktiva under processen för att förverkliga ICCR-avtalet. Vi ser fram emot att välkomna kommande framtida innehavare av vår India Chair, detta kommer att stärka vår verksamhet både inom forskning och inom utbildning. Läs gärna mer om Forumets verksamhet på hemsidan: http://www.fsas.uu.se/