Igår var vi inbjudna på Smålands nation för en lunch med alla inspektorerna. Vi diskuterade roller, fördjupade samarbeten, värdegrund, bostäder och mycket mer. Inspirerande, kreativt och intressant. Vi har den här typen av möten en gång per termin.

Idag och igår är prorektor Judyth Sachs och vicerektor Jim Piper från Macquarie University, Australien, på besök vid Uppsala universitet. De är här för att diskutera fördjupade samarbeten. Judyth Sachs gav ett seminarium med titeln “Creating high quality education: The role of the university’s quality enhancement framework and curricular reviews.”

Nu sitter jag på bussen och ska till Gimo tillsammans med dekaner och universitetsledningen. Vi kommer att ha ett dygnslångt internat. På dagordningen är kvarteret Plantskolan och IT-utveckling. Vi kommer ha ett längre pass i eftermiddag om Gotland: Nuläge och framtidsperspektiv för att lägga basen för framtida vision, mål och strategier. Imorgon har vi ett pass om Forsknings- och innovationspropositionen med efterföljade diskussion om hur vi går vidare. Avslutningsvis blir det samtal kring våra Mål och strategier, program och handlingsplaner för att gå vidare i med de diskussioner som tidigare förts i rektors ledningsråd under våren och i konsistoret under hösten.